Treść metryki sprawy obejmuje wskazanie wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym i podatkowym oraz określenie wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności - informuje Kancelaria Prezydenta w komunikacie.

Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, będzie stanowić obowiązkową część akt sprawy i będzie na bieżąco aktualizowana.

Według Kancelarii Prezydenta celem ustawy jest zwiększenie transparentności czynności podejmowanych w określonej sprawie administracyjnej lub podatkowej przez osoby działające w ramach i w imieniu danego organu administracji. Dzięki temu możliwa będzie kontrola podejmowanych czynności oraz identyfikacja osób uczestniczących wzałatwianiu sprawy.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.