Informator skierowany do rodziców i opiekunów dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, został opracowany w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej. W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka oraz zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo. Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.

Jak powiedział w czwartek na konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, informator powstał po to, żeby "mazowieckim rodzinom, matkom ułatwić i pomóc w sprawach, które dotykają ich życia i to często nie na pół roku, nie na rok, ale na wiele lat, najczęściej na całe życie". Podkreślił przy tym, że polityka rodzinna rządu nie sprowadza się tylko do wypłacania środków finansowych, ale też chodzi w niej o to, żeby "widzieć rodzinę, widzieć dziecko, widzieć całość problemów od narodzin, aż do końca naszej drogi".

"Sprowadzanie tylko i wyłącznie wszystkich spraw - a niektórzy to chcą zrobić - do wymiaru finansowego może jest słuszne, ale człowiek nie jest tylko zbudowany z tego elementu, ale również z innego. I właśnie ten (informator - PAP) wypełnia to, co jest moim zdaniem istotne dla tych osób, które potrzebują takiego wsparcia, informacji, drogowskazu, a później faktycznie tych również materialnych wypłat, które się dokonują. Ale to jest tak naprawdę finalna rzecz, a nie początkowa" - powiedział Sipiera.

Mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska powiedziała, że kuratorzy skupili się w informatorze przede wszystkim na edukacji dziecka niepełnosprawnego. "Małe dziecko może być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, które tak naprawdę ma na celu pobudzenie psychofizyczne, psychoruchowe, ale też społeczne od chwili, kiedy niepełnosprawność zostanie wykryta, aż do czasu, kiedy rozpocznie już edukację szkolną" - mówiła Michałowska. Dodała, że zajęcia mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych ośrodkach oświaty tj. w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

W informatorze zwrócono także uwagę m.in. na indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny; wyjaśnienie, czym jest edukacja włączająca, integracyjna i specjalna oraz omówiono indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Michałowska wyraziła też nadzieję, że wszystkie przedstawione w informatorze informacje będą cenne i ważne dla rodziców oraz "pozwolą na wybranie tej najbardziej właściwej edukacji dla każdego dziecka, dla swojego dziecka".

Z kolei zastępca dyrektora wydziału zdrowia WUM oraz koordynatorka publikacji Halina Krajkowska powiedziała, że idea powstania informatora, jako wsparcia działającej od stycznia ustawy "Za Życiem", zrodziła się w ubiegłym roku. Do opracowania treści merytorycznej zaproszono konsultantów wojewódzkich lekarzy specjalistów, kuratorium oświaty w Warszawie oraz pracowników wydziału polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego.(PAP)