W czwartek podczas IV Plenarnego Forum Inwestycyjnego minister Adamczyk powołał Radę Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych. W obradach Forum wziął również udział wiceminister infrastruktury i budownictwa ds. transportu kolejowego i realizacji inwestycji na kolei Andrzej Bittel i prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel.

"Dzisiaj zostały wręczone dokumenty członkom Rady Ekspertów ds. inwestycji kolejowych" - powiedział szef MIB. Adamczyk podkreślił, że bez dialogu z branżą producentów oraz wykonawców realizacja ambitnych planów "zawsze będzie wątpliwa i zawsze będzie obarczona olbrzymim ryzykiem". "Ta współpraca z branżą, ta Rada Ekspertów ds. inwestycji kolejowych jest niezbędna do tego, żeby ograniczyć wszelkie ryzyka, żeby upłynnić proces przygotowania i realizacji inwestycji" - wyjaśnił.

Rada Ekspertów to platforma współpracy podmiotów zaangażowanych w celu wdrożenia rozwiązań proponowanych przez Forum Inwestycyjne, działające przy PKP PLK. Rada zrzesza 21 osób: przedstawicieli zarządcy narodowej sieci linii kolejowych (PKP PLK S.A.), branży kolejnictwa, niezależnych ekspertów i przedstawicieli środowisk naukowych. W jej skład weszli także przedstawiciele ministra właściwego do spraw transportu oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Adamczyk przypomniał, że Rada Ekspertów jest niezbędna, aby wspomóc proces realizacji inwestycji oraz będzie komplementarna do Forum Inwestycyjnego.

Do głównych zadań Rady należy wypracowanie wzoru umowy stosowanej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze kolejowym, a także wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia publicznego oraz prowadzenia postępowań przetargowych.

Szef MIB wyraził nadzieję, że w grupach pracujących nad takimi zagadnieniami jak: kryterium wyboru, zapisy umów, producent, projektant, inżynier, Rada Ekspertów będzie dyskutowała o tym, co przeszkadza, blokuje, co trzeba zmienić oraz jakie przeszkody należy usunąć. Jak wyjaśnił, chodzi o to, żeby inwestycje były realizowane bez opóźnień, sam czas ich przygotowania był krótszy oraz żeby podczas realizacji był dochowany wysoki poziom technologiczny i jakość wykonanych robót.

"Dzisiaj obecność na sali praktycznie wszystkich liczących się organizacji zrzeszających pracodawców kolejowych, pracodawców po stronie wykonawców, pracodawców po stronie producentów, pracodawców po stronie wreszcie przewoźników, użytkowników infrastruktury kolejowej świadczy o tym, że to działanie było od dawna oczekiwane i (...) przyniesie bardzo pozytywne efekty" - ocenił minister.

Z kolei wiceminister Bittel wyraził nadzieję, że Rada Ekspertów będzie prowadziła dobrą i merytoryczną dyskusję, która "spowoduje, że zaufanie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie budowane i podnoszone na wyższy poziom". Liczy on na szybki i sprawny sposób rozwiązywania problemów, bez konieczności angażowania do tego wymiaru sprawiedliwości.

"Stworzyliśmy miejsce, gdzie będą ścierały się różne opinie, różne zdania, ale też muszą być wypracowywane różne rekomendacje.

Strona wykonawcza, producencka podchodzi do tego biznesowo i tak ma być. Oni chcą zarobić, chcą zarobić uczciwie, chcą zysk swój dzielić pomiędzy swoich kooperantów, pracowników, a także zysk wypracować dla właściciela podmiotów, organizacji, które reprezentują. My zaś, czyli strona zamawiająca, PKP PLK i polski rząd musimy dbać o to, żeby te inwestycje były realizowane we właściwych terminach, w najkorzystniejszej cenie, ale nie w takiej, która doprowadzi do upadku wykonawców i podwykonawców" - podsumował minister Adamczyk. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł