Pieniądze, jako jedna z instytucji pośredniczących, rozdziela Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP). Jak poinformował PAP jego rzecznik Stefan Augustyn, unijne pieniądze zostaną podzielone na cztery subregiony: wałbrzyski, wrocławski, jeleniogórski i legnicko-głogowski. Do organizacji pozarządowych działających w każdym z nich trafi ponad 4 mln zł.

„O dofinansowanie ubiega się pięć akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Dolnego Śląska, które przygotowały w sumie 10 wniosków o dofinansowanie projektów. W finale wybrane zostaną w sumie cztery projekty – po jednym na każdy subregion, które będą realizowane przez trzy lata” - powiedział Augustyn.

Wicedyrektor DWUP Ewa Grzebieniak podkreśliła, że pieniądze z RPO zostaną przeznaczone m.in. na tworzenie nowych organizacji pozarządowych oraz wsparcie już działających. „Unijne wsparcie zostanie wydane na doradztwo, szkolenia, warsztaty, pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, czy też wsparcie finansowe, organizacyjne i wiele więcej. Zadania tego podejmą się już sprawdzone i akredytowane organizacje, które mają doświadczenie w sprawnym działaniu” - powiedziała Grzebieniak.

Zdaniem urzędników DWUP dzięki wsparciu unijnemu powstanie m.in. niemal 300 miejsc pracy w nowych i już działających przedsiębiorstwach społecznych, a około 60 organizacji pozarządowych będzie mogło podjąć działalność gospodarczą.

DWUP jest jedną z instytucji pośredniczących, która z upoważnienia władz województwa dolnośląskiego rozdysponowuje unijne fundusze w ramach RPO dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020. DWUP w ramach RPO będzie pośredniczył w przekazywaniu ponad 400 mln euro. To pieniądze, które zostaną przeznaczone m.in. na walkę z bezrobociem w różnych grupach wiekowych.

Z 2,2 mld euro w ramach RPO dla Dolnego Śląska 70 proc. kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja Europejska w grudniu 2014 r. zatwierdziła, że 415,5 mln euro zostanie przeznaczonych na przedsiębiorstwa i innowacje, przede wszystkim na badania, rozwój technologiczny firm i wzmacnianie ich konkurencyjności. Ponad 392 mln euro zaplanowano na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, a ponad 340 mln euro zostanie wydanych na rozwój infrastruktury transportowej.(PAP)