Jak poinformowała w środowym komunikacie PKO BP, która obsługuje m.in. siedem województw oraz połowę miast wojewódzkich: wśród nich Katowice, umowa ws. bankowej obsługi rachunków budżetu nowej metropolii realizowana jest od 3 sierpnia br.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, związek ten powstał 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Związek metropolitalny – mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla regionu - zrzesza 41 tamtejszych samorządów.

Zgodnie z ustawą szczególną rolę w tworzeniu metropolii ma samorząd Katowic. Od 1 lipca pełnomocnikiem ds. utworzenia związku jest prezydent tego miasta, któremu ustawa daje specjalne uprawnienia związane z przygotowaniem organizacyjnym i prawnym związku (ma on zadania i kompetencje zgromadzenia metropolii do dnia jego pierwszej sesji oraz zarządu - do dnia jego wyboru).

Prezydent Katowic Marcin Krupa zapowiedział już zwołanie pierwszej sesji zgromadzenia metropolii na 29 sierpnia. Jak sygnalizował, do tego czasu chciałby zakończyć konsultacje projektu statutu GZM i mieć już konsensus ws. składu zarządu Związku. Zgromadzanie i zarząd mają określić następnie kierunki dalszych prac metropolii.

Śląskie i zagłębiowskie samorządy starały się o metropolię od lat. Związek ma wykonywać część ich zadań publicznych w zakresie m.in. kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, a także planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju transportu zbiorowego.

Środki dla związku ma zapewnić przede wszystkim 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii (obecne szacunki przewidują, że to źródło zapewni ponad 300 mln zł rocznie w 2018 r.). Pieniądze te mają trafiać do GZM od pierwszego roku jej działalności, czyli od 2018 r.

Pierwotnie w roku tworzenia związku udział GZM w podatku PIT miał wynieść 0,2 proc. (szacunkowo ok. 12 mln zł). Uwzględniając jednak uwagi ministra finansów dotyczące wpływu projektu na sektor finansów publicznych zmniejszono go jednak o połowę - do 6 mln zł. Zgodnie z szacunkowym planem dochodów związku dołączonym do wniosku o utworzenie GZM, kolejne 6 mln zł miały zapewnić składki gmin.

Wobec obcięcia udziału GZM w podatku PIT w 2017 r. MSWiA jeszcze przed powołaniem związku sugerowało, by skorzystać z zapisu ustawy, zgodnie z którym wojewoda śląski może udzielić dotacji celowej na działania związane z jego utworzeniem (w założeniach w wysokości do 6 mln zł). PAP zapytała w czwartek o tę kwestię samorząd Katowic; do czasu nadania depeszy nie uzyskała jednak odpowiedzi.

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię tworzy 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, o łącznej powierzchni 2553 km kw, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób.

(PAP)