LGR Puszczy Sandomierskiej otrzyma z unijnego programu ponad 11 mln zł. Grupa obejmuje swoim działaniem gminy: Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów, Bojanów i Dzikowiec.

Zdaniem prezesa LGR Puszczy Sandomierskiej Wiesława Ordona, dzięki dotacji na pewno powstaną nowe miejsca pracy.

Teraz Grupa będzie musiała ogłosić nabór na projekty, które będą wpisywać się ,,w strategię rozwoju" obszaru LGR. O dofinansowanie środkami unijnymi mogą ubiegać się samorządy, instytucje społeczne, przedsiębiorcy i osoby fizyczne.

,,W trakcie konsultacji społecznych, jakie zorganizowaliśmy opracowując strategię, zebraliśmy 57 pomysłów na działania, które wpisują się w jej realizację. Wierzę, że teraz wnioskodawcy przekształcą te pomysły w konkretne projekty" - dodał Ordon.

Pierwsze nabory planowane są na ostatni kwartał 2011 r., a wnioski będą oceniane przez trzynastoosobowy komitet LGR, a później Podkarpacki Urząd Marszałkowski.

Drugą organizacją, która otrzymała dotację z PO ,,Ryby" jest LGR Starzawa, która działa na terenie gmin: Stubno, Medyka, Krzywcza, Fredropol, Przemyśl, Krasiczyn, Ustrzyki Dolne, Solina i Cisna. Grupa dostanie prawie 13 mln zł.

Wśród priorytetów w jej strategii jest m.in. promocja spożywania ryb, szczególnie karpia, który jest hodowany w stawach w Starzawie.

Pieniądze z PO ,,Ryby" mogą być wykorzystane również m.in. na poprawę stanu zbiorników wodnych, ochronę przeciwpowodziową, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk. Także rybacy, którzy będą chcieli odejść z zawodu, będą mieli szansę otrzymać pieniądze na założenie własnej działalności gospodarczej.

W programie PO ,,Ryby" bierze udział 11 regionów z całej Polski, do których trafi łącznie ok. 800 mln zł. W branży rybackiej pracuje bezpośrednio 30 tys. osób, daje ona 6 proc. PKB.