Służby prawne wojewody, które wszczęły kilka postępowań nadzorczych w sprawie podjętych uchwał uważają, że takie konsultacje są przedwczesne i nie mają podstawy prawnej, bo wciąż nie ma granic metropolii – rząd nie wydał stosownego rozporządzenia do uchwalonej w ubiegłym roku ustawy.

„Rząd musi wykonać ustawę, wydać rozporządzenia wykonawcze. Nie chcemy, by praca polskich samorządowców, by praca poprzedniego parlamentu i podpis Andrzeja Dudy wyrzucać do kosza. Prezydent RP podpisał dobrą ustawę. Jeżeli ktoś chce coś poprawiać, to powinien poprawiać to konstruktywnie” - powiedział podczas poniedziałkowego briefingu przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach wiceszef PO Borys Budka.

„Natomiast obawiamy się, że tak naprawdę z tym centralistycznym podejściem rządu Beaty Szydło to ma być tylko i wyłącznie pretekst i wykorzystanie niedociągnięć formalnych do tego, by przekreślić ideę metropolii i by Polska stawała się bardziej samorządowa i bardziej obywatelska” - zaznaczył Budka.
Ocenił, że wojewoda nie może ograniczać się do roli „namiestnika rządu”, ale powinien pomagać samorządowcom w przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Politycy PO liczą nie tylko na to, że wojewoda śląski nie będzie unieważniał uchwał, ale też weźmie pod uwagę głos mieszkańców i wspólnie z samorządowcami będzie przekonywał władze centralne do wykonania ustawy.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, poseł Marek Wójcik ocenił podczas briefingu, że ustawa o związkach metropolitalnych jest bardzo korzystna dla regionu. „Ze strony samorządowców w ostatnich tygodniach widzimy ogromne zainteresowanie tą ustawą, zainteresowanie nawet przekraczające nasze oczekiwania” - powiedział poseł i dodał, że związek metropolitalny w woj. śląskim chcą utworzyć aż 24 miasta.

Wójcik podkreślił, że z dotychczas upublicznionych wyników konsultacji wynika, że zdecydowana większość mieszkańców opowiada się za utworzeniem związku metropolitalnego. „Nawet, jeżeli uchwały zawierały jakieś błędy formalne, uważamy, że konsultacje powinny być doprowadzone do końca i głos mieszkańców w tej sprawie powinien być wiążący” - powiedział. Wyraził przekonanie, że unieważnienie uchwał rad miast i konsultacji podważałoby samą ideę konsultowania ważnych spraw z mieszkańcami.

Dowiedz się więcej z książki
Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta. Przykład Gdańska i Glasgow
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł 

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński ocenił z kolei, że obecna sytuacja jest „kuriozalna” - bo parlament poprzedniej kadencji przyjął ustawę korzystną dla aglomeracji, prezydent Duda ją podpisał, tymczasem kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji uważa teraz, że ustawa jest zła.

Przypomniał, że ustawa była dokładnie konsultowana z samorządami. „Nagle te wszystkie działania, które mają poprawić sytuację miast aglomeracji śląsko-zagłębowskiej mogą zatrzymać się i mogą być cofnięte” - dodał.

Wojewoda śląski wszczął postępowania nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał kilku rad miejskich, dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do związku metropolitalnego.
Wydział Nadzoru Prawnego wojewody argumentuje, że przeprowadzenie takich konsultacji musi poprzedzić wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia, ustalającego granice poszczególnych obszarów metropolitalnych na potrzeby tworzenia związków. Dopiero po wydaniu tego rozporządzenia będzie istniała podstawa prawna do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gmin – wskazały służby prawne wojewody.

Ustawa o związkach metropolitalnych została przyjęta jeszcze przez poprzedni parlament i podpisana przez prezydenta 28 października ub.r. Ustawa umożliwia powoływanie przez Radę Ministrów (na wniosek zainteresowanych samorządów) związków metropolitalnych, czyli spójnych przestrzennie sfer oddziaływania miast, które są siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
Zgodnie z ustawą, do 30 kwietnia miało zostać wydane rozporządzenie tworzące związki metropolitalne. Przedstawiciele MSWiA sygnalizowali jednak od kilku tygodni, że ten termin nie zostanie dotrzymany, zaś sama ustawa – w ocenie przedstawicieli rządu – jest niedopracowana i wymaga nowelizacji. Resort spraw wewnętrznych wskazywał m.in. na problemy z tzw. rozporządzeniem delimitacyjnym - dotyczącym ustalenia granic obszarów metropolitalnych na potrzeby powołania związków.

W styczniu i lutym samorządowcy 24 miast Śląska i Zagłębia podjęli odpowiednie uchwały intencyjne. Kilka tygodni temu rozpoczęły się konsultacje społeczne w gminach zainteresowanych przystąpieniem do związku.
Zgodnie z ustawą związek metropolitalny ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku; współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku.

Wśród źródeł dochodów związków metropolitalnych mają się znaleźć m.in.: udział w podatku PIT osób zamieszkałych na obszarze metropolii, składki gmin wchodzących w skład związku, dochody uzyskiwane przez metropolitalne jednostki budżetowe i wpłaty od metropolitalnych zakładów budżetowych, dotacje z budżetu państwa oraz dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą związek metropolitalny miał być tworzony z dniem 1 lipca, a uzyskiwanie dochodów i realizację zadań miał rozpocząć 1 stycznia roku następnego.(PAP)