"Jestem zachwycony i zadziwiony – powiedział w czwartek wiceprezes ośrodka Emile Papiernik. - Zachwycony, bo ośrodek im. Medema jest spadkobiercą idei Bundu (żydowski ruch socjaldemokratyczny; Medem był jego czołowym przywódcą), któremu Edelman był do końca wierny".

"A zadziwiony, bo Rada Paryża nie powiadomiła nas o swej decyzji, choć to nasze stowarzyszenie wystąpiło po śmierci tego bohatera powstania w getcie warszawskim, o uczczenie go w nazwie ulicy lub paryskiego placu" – tłumaczył Papiernik, dodając: "sztandar Bundu, w który owinięto trumnę doktora Edelmana, przysłaliśmy z Paryża".

Pierwsza propozycja nazwania któregoś z placów stolicy Francji imieniem Edelmana padła w 2009 r. Rada Paryża oficjalnie podjęła ją w październiku 2013 r. i teraz sfinalizowała.

Mer Paryża Anne Hidalgo oceniła, że Edelman, "uznany za bohatera, jest jedną z najważniejszych postaci żydowskiego ruchu robotniczego i jednym z najwspanialszych przykładów żydowskiego oporu przeciw nazizmowi". Przypomniała, że "jest to jeden z historycznych przywódców powstania w getcie warszawskim" oraz że „był aktywnym działaczem Solidarności". Wśród odznaczeń Edelmana, który był także uczestnikiem powstania warszawskiego, wymieniła zarówno Order Orła Białego, jak i francuską Legię Honorową.

"To pewnie pierwszy plac na świecie noszący imię mego ojca" - powiedział w czwartek PAP mieszkający w Paryżu syn Marka Edelmana, Aleksander.

Miejsce to położone jest na skrzyżowaniu ulic du Moulin Joly i de la Fontaine au Roi. Przy placu stoi m.in. kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Odkupicielki oraz hostel młodzieżowy. Na niewielkim placu nie ma jeszcze tabliczek z nową nazwą.

(PAP)