Wykonanie takich ekspertyz ma związek z planem długofalowych działań miasta, które to działania mają zminimalizować skutki intensywnych opadów deszczu. W ostatnich miesiącach miały tam bowiem miejsce dwie tak duże ulewy, że doszło do podtopień i utrudnień w ruchu.

Niedawno różne służby i magistrat ćwiczyły działania na wypadek takich zdarzeń, w ramach praktycznych epizodów przeprowadzano ewakuację ludzi i budowano zabezpieczania wybranych miejsc przed zalaniem.

Aby skutki takich ulew minimalizować, władze Białegostoku chcą lepiej wykorzystać kanalizację deszczową i możliwości odbierania opadów przez rzekę Białą, która przez miasto przepływa. Zwycięzca przetargu ma wskazać miejsca najbardziej zagrożone wystąpieniem rzeki z brzegów przy bardzo intensywnych opadach, ale również wskazać rozwiązania, by możliwości odbioru wody (np. poprzez budowę rowów, kanałów czy zbiorników retencyjnych) można było zwiększyć.

Jak zaznaczają władze Białegostoku, koncepcja ma być podstawą do planowania prac urbanistycznych, inwestycyjnych i konserwacyjnych. "Dzięki temu Białystok będzie lepiej przygotowany na sytuacje kryzysowe, takie jak te związane z ulewami" – powiedział zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.

Do przetargu zgłosiło się pięć podmiotów. Jak powiedział PAP Andrzej Karolski, dyrektor departamentu gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego Białymstoku, zaproponowane przez nich ceny nie przekraczają pułapu, który miasto założyło.
Według warunków przetargu po wyborze wykonawcy, co - w związku z koniecznością zbadania, czy nie ma przypadków tzw. rażąco niskiej ceny - ma zająć kilka tygodni, opracowanie powinno być gotowe w połowie grudnia. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne - nowe zasady
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł