"Polska w tym momencie realizuje 0,02 proc. zamówień wszystkich agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ogółem. To niewielki odsetek, a naszym zadaniem jest sukcesywna zmiana tych statystyk. W tym momencie przez działalność informacyjną, w przyszłości również doradczą, czy organizując misje gospodarcze" - powiedziała PAP specjalistka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Pałysa podczas środowego seminarium informacyjnego dla przedsiębiorców, organizowanego przez PARP.

"Zamówienia Publiczne ONZ" dla polskich firm >>

Pałysa dodała też, że dla realizacji tego zadania, wkrótce ma powstać Punkt Kontaktowy ds. Międzynarodowych i Zagranicznych Zamówień Publicznych.

Celem punktu kontaktowego, jak wyjaśnia PARP, ma być przede wszystkim: udzielanie informacji o międzynarodowych i zagranicznych zamówieniach publicznych, w tym w ramach systemu ONZ; organizowanie seminariów informacyjnych dla przedsiębiorców, pomoc w pozyskiwaniu kontaktów i informacji oraz profesjonalne doradzanie firmom, w zakresie globalnych zamówień publicznych.

"Sam punkt kontaktowy będzie stroną internetową, za pomocą której, przedsiębiorcy będą mogli kontaktować się z naszymi specjalistami, i zwrócić się do nich z konkretnym pytaniem. Naszą rolą będzie uzyskanie odpowiedzi na nie, jeśli nie w ramach naszej wiedzy, to z pomocą instytucji wspierających nas" - uzupełniła Pałysa.

Polskim firmom trudno o zagraniczne zamówienia >>

PARP poinformował również, że projekt jest aktywnie wspierany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Gospodarki oraz Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego.

"PARP, MSZ i MG współdziałają na rzecz przedsiębiorców i poszerzania ich współpracy międzynarodowej. Udział tych resortów, jest niezbędny dla promowania polskich przedsiębiorców na arenie globalnej. Sam projekt punktu informacyjnego był od początku rekomendowany przez MSZ, a zadaniem kluczowym z punktu widzenia zadań ministerstwa, jest lobbowanie za polskimi przedsiębiorcami za granicą" - powiedziała Pałysa.

Pierwszą organizacją międzynarodową wspierającą projekt w charakterze zamawiającego jest Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), której dyrektor generalny Li Yong, uczestniczył w środowym seminarium PARP. UNIDO, zajmuje się głównie wspieraniem modernizacji przemysłu w państwach rozwijających się oraz organizowaniem współpracy regionalnej i krajowej w tej dziedzinie.

"Powinniśmy dalej umacniać naszą współpracę, która do tej pory bardzo dobrze się układa. Jest to też świetna okazja dla polskich przedsiębiorców, żeby wejść na nowe rynki" - powiedział w środę Yong.

"Nasza współpraca z UNIDO, jest częścią większego projektu, w ramach którego, chcemy namawiać polskich przedsiębiorców do współpracy z międzynarodowymi zamawiającymi. To jest tak na prawdę początek. Kolejne spotkanie z przedsiębiorcami planujemy na 20 maja. Będzie ono dotyczyć przetargów organizowanych w ramach Komisji Europejskiej" - zapowiedziała Pałysa. (PAP)