Pieniądze te zostaną przekazane samorządom i pozostałym jednostkom jeszcze w kwietniu jako dofinansowanie już zrealizowanych projektów, które wcześniej otrzymały mniejsze kwoty dotacji. Tym samym zwiększy się stopień unijnego dofinansowania tych wykonanych już zadań.

Na zwołanej w czwartek przez opolski urząd marszałkowski konferencji prasowej marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła tłumaczył, że pieniądze te to efekt tzw. nadkontraktacji. Pula pieniędzy rozdysponowana dzięki temu między w sumie 21 beneficjentów wzięła się ze środków, które zostały zaoszczędzone na zrealizowanych i rozliczonych już projektach, a także ze zwrotu środków od beneficjentów po kontrolach oraz z puli uzyskanej dzięki nowemu podejściu do tzw. kwalifikowalności VAT-u.

„Wiemy, że jest radość wśród wójtów, burmistrzów i starostów. Myślę, że spożytkują oni te dodatkowe środki we właściwy sposób” – mówił Buła podkreślając, że dodatkowe pieniądze to pozytywna „niespodzianka dla samorządów”.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych opolskiego urzędu marszałkowskiego Karina Bedrunka dopowiedziała, że pieniądze przyznano na projekty już zakończone i pozytywnie rozliczone, a samorządy i pozostałe jednostki będą je mogły wydatkować na dowolny cel.

Dla przykładu - dodatkowe prawie 4,4 mln zł dostanie miasto Opole na zadanie dotyczące budowy wiaduktu na ul. Ozimskiej nad linią PKP oraz przebudowy układu komunikacyjnego ulic Ozimskiej, Rejtana i Kolejowej. Dodatkowe ponad 800 tys. zł dostanie też Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jako dofinansowanie unijne na projekt dot. nadania nowych funkcji terenom zdegradowanym i budowę obiektu dydaktyczno-administracyjnego, a blisko milion zł - Politechnika Opolska na projekt dot. budowy skrzydła Wydziału Budownictwa.

Wśród samorządów z woj. opolskiego dodatkowe pieniądze dostaną też m.in.: gm. Prudnik (2,6 mln zł); gm. Głuchołazy (1,5 mln zł), gm. Głubczyce (prawie 1,2 mln zł) czy miasto Brzeg (ponad 1 mln zł). 21 kwietnia planowane jest podpisanie umów z beneficjentami, którym przyznane zostały dodatkowe środki.

„To jest zakończenie wszystkiego, co mogliśmy zrobić i wypłacić w ramach poprzedniej unijnej perspektywy finansowej. Nie mamy już projektów na listach rezerwowych; te nabory które mogliśmy ogłosić już ogłosiliśmy” – podsumował Buła.

Marszałek woj. opolskiego wyjaśniał również w czwartek, że proces zamykania finansowania projektów zrealizowanych w regionie z unijnym dofinansowaniem z lat 2007-2013 rozpoczęto w lipcu 2014 r. To dało już wcześniej możliwość dofinansowania również tych zadań, które nie uzyskały maksymalnego dofinansowania w trakcie realizacji. Buła tłumaczył, że w ramach tzw. mechanizmu elastyczności pozwolono regionowi przesuwać pieniądze, których ten nie wykorzystał w poszczególnych priorytetach. Dzięki temu możliwe było uruchomienie dodatkowych naborów i sfinansowanie projektów realizowanych z list rezerwowych.

„Ten proces, który przeprowadziliśmy jako pierwsi w Polsce, pozwolił nam odzyskać i wypłacić głównie samorządom kolejne 17,8 mln zł” – podał marszałek.

To oznacza, że dzięki tzw. mechanizmowi elastyczności oraz omawianej w czwartek nadkontraktacji łącznie do beneficjentów z regionu prawie trafiło ok. 35 mln zł jako – jak powiedział Buła – „ekstra pieniądze na zrealizowane już projekty”.

W RPO woj. opolskiego na lata 2007-2013 było blisko 492 mln euro. W RPO na lata 2014-2020 jest natomiast ok. 945 mln euro. (PAP)