Sąd rejonowy w Olsztynie uznał, że zarzut stawiany w akcie oskarżenia byłemu dyrektorowi Zarządu Dróg Mostów i Zieleni (ta instytucja już nie istnieje) w Olsztynie Pawłowi J. dotyczący niezgodnego z prawem odstąpienia od naliczania kar umownych firmie remontującej Plac Solidarności, nie znalazł potwierdzenia w materiale dowodowym. Kary te miały wynosić 115 tys. zł.

"Wszystko w tej sprawie prowadzone było jak należy" - mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Krzysztof Matusiak podkreślając, że w aktach sprawy jest w tym zakresie szereg dokumentów poświadczających prawidłowość działania Pawła J. dotyczących remontu tego miejsca w 2011 roku.

Plac Solidarności leży w ścisłym centrum Olsztyna, jego remont przeciągał się m.in. z powodu srogiej zimy i tego, że po zdjęciu nawierzchni placu znaleziono instalacje, których nie było na żadnych mapach - trzeba je było "przekładać".

Po wyjściu z sali rozpraw Paweł J. przyznał, że ucieszył go wyrok ale dodał, że oskarżenie i proces kosztowały go wiele nerwów.

Drugą osobą sądzoną z Pawłem J. był znany w Olsztynie przedsiębiorca Romuald C. Jego sąd uniewinnił od nakłaniania Pawła J. do odstąpienia od naliczania kar umownych za remont Placu Solidarności, ale sąd uznał go winnym lobbowania w ratuszu (w akcie oskarżenia określono to jako "powoływanie się na wpływy w olsztyńskim urzędzie miasta").

Sąd uznał, że Romuald C. wiele razy mówił, że "załatwił z Piotrem" lub, że "Piotr o tym wie" (chodziło o prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza - PAP). Sędzia Matusiak podkreślał, że rozmowy telefoniczne tej treści utrwaliło CBA. Karę 8 msc. więzienia sąd zawiesił C. na trzy lata i wymierzył mu dodatkowo 5 tys. grzywny.

Adwokat Romualda C. mecenas Wojciech Wrzecionkowski powiedział, że będzie składał apelację od tego wyroku ponieważ prokuratura zrezygnowała w tej sprawie z oskarżenia osoby, na rzecz której C. lobbował, i która C. za to zapłaciła.

Nie wiadomo, czy apelację w tej sprawie złoży prokuratura w Białymstoku, która sporządziła oskarżenie - jej przedstawiciel nie przyjechał do sądu. (PAP)