Porozumienie podpisane przez władze Tarnowa, Żabna, Dąbrowy Tarnowskiej, Olesna, Mędrzechowa i Szczucina zostało przekazane podczas spotkania w Szczucinie marszałkowi województwa małopolskiego Markowi Sowie. Jak wyjaśnił PAP we wtorek sekretarz tej gminy Kazimierz Tęczar, głównym założeniem projektu jest utrzymanie publicznego i komunikacyjnego charakteru terenów, po których przebiegała zamknięta linia kolejowa.

Według niego projekt przedstawiony przez samorządy zyskał wstępną akceptację władz województwa. Jego realizacją zajmie się Zarząd Dróg Wojewódzkich, który będzie wykonawcą i administratorem tras rowerowych w Małopolsce, budowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

„Planowana ścieżka będzie miała charakter ponadregionalny, ponieważ przez most graniczny na Wiśle w Szczucinie połączy się z podobną inwestycją planowaną na terenie województwa świętokrzyskiego” - zaznaczył Tęczar.

Według niego ścieżka biegnąca śladem zaniedbanej obecnie linii kolejowej Szczucin – Tarnów, tzw. szczucinki oprócz funkcji wypoczynkowej i rekreacyjnej będzie miała także rolę komunikacyjną – odciąży od ruchu rowerowego i pieszego wąską i niebezpieczną drogę krajową nr 73.

Zgodnie z porozumieniem miasta i gminy będą współpracować przy postępowaniu mającym na celu przejęcie torowiska i wykonaniu projektu technicznego ścieżki. Według wstępnych szacunków inwestycja będzie kosztowała kilka – kilkanaście milionów zł.

Linia kolejowa nr 115 Tarnów – Szczucin została oddana do użytku w 1906 roku. W przeszłości ciszyła się dużą popularnością – przewoziła m.in. pracowników do okolicznych fabryk. Planowano nawet jej elektryfikację i wydłużenie ze Szczucina do Buska-Zdroju w woj. świętokrzyskim. Po 1989 r. linia straciła na znaczeniu - przewozy pasażerskie zawieszono na niej w 2000 r., a towarowe w 2006 r. (PAP)