"Jesteście państwo tymi osobami, które mają zadbać o to, co jest najważniejsze - o to, co jest naszym elementem dziedzictwa, naszej historii, naszej kultury, naszej świadomości" - zwrócił się do członków rady obecny na powołaniu wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Dodał, że zadaniem zespołu jest, by przedmiot ich działania - "który dotyka tematyki ich wiedzy i doświadczenia" - "był na najwyższym możliwym poziomie". "Zadaniem zespołu jest pokazać, że liczą się nie tylko "dobra doczesne, duże nakłady finansowe i duże obietnice" - mówił.

"Nie może być tak, że teraźniejszość i wszystkie aktualne interesy są ważniejsze niż to, co jest do uchronienia i do zatrzymania dla potomnych. Każdy z nas żyje z szacunkiem dla nawet najstarszych rzeczy" - podkreślił. "Historia przypisana do narodu, społeczeństwa, państwa, jest najważniejsza" - zaznaczył.

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jest organem opiniodawczym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, działającym przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków. Jej członkowie - architekci, historycy sztuki, społecznicy, prawnik oraz ekspertka ds. kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce - zostali powołani przez Barbarę Jezierską na okres 4 lat i będą pełnić swoje funkcje społecznie.

Przewodniczącym rady został prof. Jakub Lewicki. W jej skład weszli prof. Marek Budzyński, prof. Juliusz Chrościcki, prof. Jeremi Królikowski, Paweł Jaskanis, Monika Krawczyk, Janusz Sujecki, Jan Śpiewak i mec. Krzysztof Wąsowski.

Do zadań rady należy m.in.: ocena stanu i potrzeb ochrony zabytków na terenie woj. mazowieckiego, opiniowanie projektów inwestycji oraz opracowań planistycznych w zakresie ochrony zabytków, opiniowanie metod i technologii konserwatorskich, opiniowanie zagospodarowania terenów objętych ochroną konserwatorską, opiniowanie projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie ochrony zabytków.

Posiedzenia rady zwołuje mazowiecki konserwator według potrzeb. Na następnym posiedzeniu rada - jak zapowiedziała mazowiecka wojewódzka kuratorka zabytków Barbara Jezierska - zajmie się m.in. wpisami obszarowymi, ochroną reduty Ordona, kościółkiem w Lipkowie oraz ochroną pawilonu Emilia i jego translokacją.

Jezierska przedstawiła również listę priorytetów programu ochrony dziedzictwa kulturowego na Mazowszu na najbliższe lata. Jak mówiła, jest to m.in. ochrona krajobrazu kulturowego (skarpa wiślana, Jazdów, dolina Wisły), ochrona przestrzeni publicznej, ochrona budownictwa drewnianego (tzw. świdermajerów), ochrona powojennego modernizmu i dóbr kultury współczesnej oraz ochrona dziedzictwa żydowskiego.(PAP)