Jak powiedział Trólka propozycja ta jest m.in. związana z "chęcią konsolidacji działalności muzeów w województwie śląskim". "Wejście we współpracę z samorządami jest jedną z form tego typu działania. Poprzednie doświadczenia pokazały, że jest to dobre rozwiązanie - również finansowe" - powiedział Trólka.

Biuro prasowe marszałka podało, że na utrzymanie Muzeum Górnośląskiego, przeznaczono w 2014 roku prawie 3,3 mln zł (w ub. roku było to ponad 3,5 mln zł).

Trólka dodał, że brane są pod uwagę dwie możliwości - całkowite przejęcie muzeum przez miasto Bytom, bądź wspólne prowadzenie placówki przez Bytom i Urząd Marszałkowski.

Adam Grzesik z Urzędu Miasta w Bytomiu powiedział PAP, że ta propozycja jest dla miasta zaskoczeniem. "Oficjalnie nikt z nami nie rozmawiał" - powiedział Grzesik.

Trólka podkreślił, że Województwo Śląskie ma już doświadczenia związane ze współpracą z samorządem lokalnym przy prowadzeniu instytucji muzealnych - w 2013 roku zakończono działania zmierzające do połączenia dwóch instytucji kultury w Zabrzu - Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido". 51 proc. potrzeb nowej instytucji finansuje miasto Zabrze, a 49 proc. Województwo Śląskie.

Oprócz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, do Województwa Śląskiego należą m.in. Muzeum Śląskie oraz Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie.

Muzeum Górnośląskie zostało powołane przez Bytomskie Towarzystwo Muzealno-Historyczne w 1910 roku. Pierwszą wystawę otwarto w 1911 roku. To jedna z największych instytucji muzealnych województwa śląskiego.(PAP)