"Od czterech lat, w ramach kampanii +Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina+ zachęcamy mieszkańców naszego regionu do celebrowania Narodowego Święta Niepodległości przy rodzinnym stole i potrawach przyrządzonych z wyjątkowego mięsa, jakim jest gęsina" – przypominał w czwartek Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla mieszkańców regionu marszałek ufundował 2 tys. świeżych gęsich tuszek do przygotowania na świąteczny obiad z okazji 11 listopada. Aby otrzymać gęś należało uczestniczyć w konkursach ogłaszanych przez lokalne media.

"Gęsi rozdamy 9 listopada w wyznaczonych miejscach we wszystkich miastach powiatowych w województwie. Chcemy, by osoby, które wygrały gęś, przygotowały ją i spożyły podczas świątecznego rodzinnego obiadu z okazji Narodowego Święta Niepodległości" - zaznaczył marszałek.

W ramach kampanii prowadzonej przez samorząd wojewódzki, mieszkańcy będą mogli także przesyłać do urzędu marszałkowskiego swoje relacje, przepisy, zdjęcia i filmy z biesiadowania. Najlepsze i najciekawsze zostaną nagrodzone.

Akcje promocyjne gęsiny organizowane 11 listopada, czyli w dniu wspominania przez Kościół św. Marcina. Gęsie mięso jest nie tylko ważnym składnikiem tradycyjnej kuchni regionu kujawsko-pomorskiego, ale także odgrywa dużą rolę w tutejszej gospodarce hodowlanej, choć wciąż większość produkcji kierowana jest na eksport.

"To u nas, w Kołudzie Wielkiej, w powiecie inowrocławskim, działa Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki zaopatrujący w gęsi materiał hodowlany rolników w całej Polsce. Możemy się też pochwalić hodowcami, którzy z sukcesem proponują ten rodzaj drobiu na krajowe i zagraniczne stoły" - podkreśliła Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka.

O starym zwyczaju podawania dań z gęsi 11 listopada świadczy m.in. wiersz Kaspra Twardowskiego z 1630 r., którym pisał: "Polacy zaś ten zwyczaj mają, dzień świętego Marcina gęś tłustą piekają".

Potwierdzenie tego zwyczaju można znaleźć też licznych przysłowiach, m.in.: "Święto Marcina - dużo gęsie się zarzyna", "Na świętego Marcina lepsza gęś niźli zwierzyna", "Na Marcina gęś do komina", "Gdy Marcinowa gęś po wodzie, będzie Boże Narodzenie po wodzie".

Województwo kujawsko-pomorskie szczyci się hodowlą doskonałych pod względem smaku i właściwości odżywczych gęsi kołudzkich i rypińskich.

Gęś biała kołudzka to odmiana produkowana w renomowanym ośrodku hodowlanym w Kołudzie Wielkiej koło Inowrocławia, który jest dostarczycielem materiału hodowlanego dla gęsich ferm w całej Polsce. Udział tej odmiany w polskim eksporcie gęsiny stanowi 95 procent.

Gęś rypińska jest rodzimą, lokalną odmianą gęsi, sklasyfikowaną na początku XX wieku. (PAP)

olz/ amac/