Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków UE. Jak podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, inwestycja zwiększy przepustowość alei przy wjeździe do miasta na północ.

"Aleja 29 Listopada zostanie przebudowana na odcinku 2,6 km. Po zrealizowaniu inwestycji będą po dwa pasy w każdym kierunku, powstaną ścieżki rowerowe, a miejscami także buspasy" - zaznaczył Majchrowski.

W październiku tego roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłosił przetarg na rozbudowę arterii. Koszt prac szacuje się na ok. 200 mln zł. Według zapowiedzi dyrektora tej jednostki miejskiej Marcina Korusiewcza otwarcie ofert w tym przetargu planowane jest na 19 grudnia.

"Jest to duża inwestycja, która wymagała starannego przygotowania. Oprócz rozbudowy alei, obejmie także przebudowę dwóch obiektów kolejowych, więc będzie to kosztowne zadanie, ale mamy także świadomość, że bardzo cenne dla mieszkańców" - zaznaczył Korusiewcz.

Dzięki przebudowie aleja, która jest przedłużeniem drogi krajowej nr 7 prowadzącej do Warszawy, zostanie poszerzona do dwóch pasów w każdym kierunku, a miejscami powstaną jeszcze buspasy.

Przebudowa ogłoszona w trybie "zaprojektuj i wybuduj" obejmie blisko 2,6-km odcinek od ul. Opolskiej do granic miasta. Zakłada wykonanie projektu w ciągu roku oraz realizację inwestycji w dwa lata, czyli zakończenie prac na przełomie 2019 i 2020 roku.

Parametry drogi zostały dostosowane do istniejących potrzeb i natężenia ruchu. Ponadto, po obu stronach ulicy powstaną ciągi piesze i ścieżki rowerowe. Natomiast na odcinku od planowanej pętli tramwajowo-autobusowej do granic miasta zostaną wydzielone dodatkowo buspasy.

Przedstawiciele ZIKiT zastrzegają, że na czas prac budowlanych ruch na alei 29 Listopada będzie utrzymany, choć przewidywane są utrudnienia. (PAP)