Jak poinformował w poniedziałek Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT), unijne dofinansowanie dla Krakowa z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało przyznane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, podległe Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa.

Obejmuje ono dwa etapy inwestycji – pierwszy, który został już zrealizowany i drugi, mający się wkrótce rozpocząć. Wartość unijnej dotacji może ulec obniżeniu po zakończeniu przetargu na drugi etap rozbudowy ulicy. Najniższa oferta przedstawiona w postępowaniu przetargowym opiewa na blisko 179 mln zł.

Pierwszy etap rozbudowy ul Igołomskiej w Nowej Hucie został zrealizowany w ubiegłym roku i obejmował przebudowę odcinka od skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską do granicy Krakowa.

Drugi etap inwestycji rozpocznie się w tym roku. Obejmie on rozbudowę ul. Igołomskiej od ul. Giedroycia do skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Igołomską. Na długości całego tego odcinka (7,5 km) powstaną ścieżki rowerowe, zostaną również przebudowane wiadukty kolejowe, przewidziana jest budowa zatok i przystanków autobusowych oraz remont pętli tramwajowej w Pleszowie.

Prace na ul. Igołomskiej zakończą się w 2019 roku, ale układ drogowy i obiekty mostowe mają być gotowe wcześniej, planuje się, że do jesieni 2018 roku.

Jak przypomina ZIKiT, to drugie tak znaczące dofinansowanie dla Krakowa przyznane przez CUPT, po przeznaczeniu 150 mln zł na przebudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta. (PAP)