W środę w Poznaniu zakończył się dwudniowy Konwent Marszałków Województw RP. Podczas obrad zajmowano się m.in. sytuacją pielęgniarek i położnych.

Przewodniczący Konwentu, marszałek wielkopolski Marek Woźniak podkreślił, że „jest rzeczą istotną, by usługi tej grupy zawodowej były realizowane na właściwym poziomie”.

„Kluczem do zabezpieczenia dobrej przyszłości dla tego zawodu jest jego właściwe umiejscowienie w systemie, a co za tym idzie, optymalne obciążenie pracą i dobre jej opłacanie. To jednak zadanie dla NFZ. Nie wszystkie postulaty tego środowiska można przyjąć bezkrytycznie. Trzeba wypracować standard, który powinien obowiązywać i ten postulat będziemy wspierać” – dodał Woźniak.

Województwa są organem założycielskim części polskich szpitali i placówek medycznych, w których pracują pielęgniarki i położne. W środę przedstawiciele tej grupy zawodowej w ramach akcji protestacyjnej w różnych miastach kraju organizowali pikiety przed szpitalami i urzędami.

Zdaniem Woźniaka, kondycja zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce jest na tyle słaba, że następuje odpływ z profesji i brakuje nowych chętnych. Mówił, że odwrócenie tych tendencji jest problemem i wyzwaniem dla wszystkich pracujących w systemie opieki zdrowotnej.

Konwent poruszył temat cyfryzacji. Zwrócono uwagę, że jest szansa, aby zintegrować systemy informatyczne administracji rządowej i samorządowej, co pozwoli na powszechniejsze korzystanie z e-usług. „By było to rozwiązanie optymalne, powołany zostanie zespół ministerialny, który skupi wszystkich graczy na tym rynku” – przekazał przewodniczący Konwentu.

Podczas dwudniowego spotkania zaprezentowano Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) dla przedsiębiorstw, które znajdują się w trudnej sytuacji. ISR jest projektem realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego, zmiany gospodarczej lub restrukturyzacji. Częścią ISR jest udzielanie długoterminowego wsparcia szkoleniowo-doradczego przedsiębiorstwom. Projekt jest przeprowadzany wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej, która zajmuje się częścią badawczą ISR - przygotowaniem "antycypacyjnej, kompleksowej metody badania gospodarki".

Drugim z gospodarczych tematów był program Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAiM), który zaprezentował przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki. Centra mają być alternatywnym dla sądów powszechnych, szybszym i tańszym sposobem rozstrzygania sporów gospodarczych. „Konwent to dobre miejsce, żeby zaprezentować model jego funkcjonowania, bo jego stosowanie niesie ze sobą korzyści dla obrotu gospodarczego w regionach” – stwierdził Woźniak.

Pilotażowy program CAiM zapoczątkowano w ub. roku w Wielkopolsce.

Samorządowcy na zakończenie Konwentu przyjęli kilka wspólnych stanowisk. Jedno z nich dotyczyło współpracy międzynarodowej podejmowanej przez regiony. Konwent wskazał propozycje zmian w ustawie o samorządzie województwa, które dotyczą artykułów mówiących o współpracy zagranicznej. „Chcemy postulować, aby pewne sprawy nam ułatwić i nie wiązać rąk, jeśli chodzi o działania zagraniczne. Apelujemy, by zapisy ustawowe były jednoznaczne” – wyjaśnił marszałek wielkopolski.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Uchwalone stanowiska są kierowane do właściwych urzędów i instytucji centralnych. (PAP)