Jak przekazała PAP Blanka Romanowska z wydziału ochrony środowiska urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, chodzi o zupełnie nowy program ochrony powietrza, który zastąpi dotychczasowy, przyjęty w listopadzie 2014 r.

Tamten program był pierwszym obejmującym obszar całego regionu i starającym się kompleksowo uwzględniać efekty wcześniejszych działań na rzecz ochrony powietrza. Nowości, które wiążą się z obecnie konsultowanym projektem, to m.in. znacznie szersza niż dotąd warstwa analityczna, przygotowana dzięki unijnemu finansowaniu.

Romanowska wskazała, że to efekt przystąpienia woj. śląskiego do koordynowanego przez zaprzyjaźniony region tzw. projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”; finansowanego z unijnego programu LIFE.

„Z tego programu finansowane było ponad 60 proc. pracy analitycznej, m.in. szeroka inwentaryzacja źródeł emisji” - wskazała specjalistka. Na podstawie inwentaryzacji, a także modelowania jakości powietrza w poszczególnych strefach woj. śląskiego, w projekcie programu np. zamieszczono scenariusze zakładające hipotetyczne sytuacje idealne.

„Jeden z tych scenariuszy obrazuje, jak będzie wyglądał stan jakości powietrza w podziale na poszczególne parametry np. gdyby wycofane zostały wszystkie zakazane uchwałą antysmogową paliwa – co będzie, jeśli zupełnie zniknęłyby z użytku w indywidualnych paleniskach” - wyjaśniła Romanowska.

Inne warianty prognozują np. stan jakości powietrza w razie wymiany wszystkich istniejących kotłów indywidualnych na paliwa stałe – na kotły 5. klasy oraz 4. klasy czy też w razie przechodzenia na ogrzewanie gazowe czy ciepło systemowe. „To swego rodzaju wzmocnienie uzasadnienia uchwały antysmogowej – wariant z klasą 4. wykazuje, że jest ona niewystarczająca” - zaznaczyła specjalistka.

Program ochrony powietrza precyzyjniej niż dotąd ma też określić zadania dla poszczególnych gmin – wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym działań naprawczych oraz wskazanymi potencjalnymi źródłami finansowania.

Projekt zawiera ponadto przygotowaną przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu szczegółową metodologię wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Projektowany dokument nosi pełną nazwę „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Jego autorami są specjaliści spółki Atmoterm, Głównego Instytutu Górnictwa oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Pełny projekt dostępny jest m.in. na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego. Uwagi i wnioski można do niego zgłaszać do 9 października br. Zaplanowano też spotkania konsultacyjne w poszczególnych subregionach woj. śląskiego – od 2 do 4 października.

Równocześnie z konsultacjami społecznymi projektu trwają rozmowy na jego temat z organizacjami pozarządowymi i działalności pożytku publicznego, a także z Radą Działalności Pożytku Publicznego Woj. Śląskiego. Ponadto trwa jego opiniowanie w gminach i powiatach.

Po zebraniu wszystkich uwag i wniosków urzędnicy marszałka przeanalizują je, podsumują i ewentualnie zdecydują o ich przyjęciu. Spodziewają się, że projekt mógłby zostać przedstawiony radnym woj. śląskiego przed grudniową lub styczniową sesją sejmiku.

Uchwała antysmogowa woj. śląskiego zakazuje używania od września br. najbrudniejszych paliw - w tym mułów oraz flotokoncentratów - i nakazuje stopniową, w perspektywie do 2027 r., wymianę przestarzałych instalacji cieplnych.

(PAP)