Kontrakt dotyczy kompleksowego utrzymania drogi S6 (obwodnica Trójmiasta), S7 (południowa obwodnica Gdańska) i dróg krajowych nr 6, 7, 20 i 55 w regionie gdańskim w okresie 66 miesięcy.

Prace rozpoczną się 1 stycznia 2016 r. (PAP)