We wtorek, po dwudniowym szkoleniu, pierwsze osoby zakwalifikowane do projektu odebrały sprzęt na warszawskich Bielanach. Część z nich otrzymała go z rąk prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Jak powiedziała PAP wicedyrektorka biura pomocy i projektów społecznych w stołecznym ratuszu Irena Chmiel, warunkiem zakwalifikowania do projektu jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Trzeba być też mieszkańcem Warszawy.

"Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Ma on poprawić jakość ich życia, włączyć do sieci, umożliwić ich aktywizację zawodową, społeczną, przerwać izolację" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że najistotniejsze jest to, że uczestnicy programu przez pięć lat mają zapewniony bezpłatny dostęp do internetu.

W ramach pilotażu komputery trafiły do 120 osób. Szkolenie kolejnych 880 ma rozpocząć się w czerwcu i potrwa do września. Sprzęt pozostaje własnością miasta, przekazywany jest na zasadzie użyczenia, po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy.

Niepełnosprawni mieszkańcy miasta otrzymują też platformę do nauki online. "To są szkolenia dotyczące zarówno samego komputera, jak i korzystania z sieci. Pozwalają też nauczyć się korzystania z usług elektronicznych, takich jak elektroniczna rezerwacja biletów, elektroniczna bankowość czy zakupy przez internet. Dzięki tym funkcjonalnościom osoby niepełnosprawne są skomunikowane przez sieć i mogą jak wszyscy korzystać z dobrodziejstw XXI wieku" - powiedziała Chmiel.

Każdy uczestnik ma też zapewniony stały dostęp do wsparcia serwisowego, łącznie z odwiedzinami w domu i naprawą sprzętu.

Chmiel dodała, że jeszcze przed wakacjami rozpocznie się realizacja kolejnego, podobnego projektu. "Dodatkowo będzie też sprzęt specjalistyczny, dla osób z dysfunkcją wzroku - niewidomych lub niedowidzących" - powiedziała.

Zaznaczyła, że istnieje szansa, by na początku przyszłego roku kolejna partia komputerów trafiła do młodych, dobrze uczących się uczniów, których sytuacja materialna uprawnia do korzystania ze stypendium socjalnego. Wniosek o dofinansowanie tego projektu już został złożony.

Całkowita wartość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie" to 25,7 mln zł. Został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).