Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski w czwartek poinformował na konferencji prasowej, że władze województwa ogłosiły cztery konkursy – osobno dla trzech aglomeracji: wrocławskiej, wałbrzyskiej i jeleniogórskiej oraz dla samorządów z pozostałej części regionu.

"Dzięki tym pieniądzom poprawią się warunki kształcenia, a uczniowie i nauczyciele będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć i szkoleń. O dofinansowanie mogą się ubiegać zarówno samorządy, jak i podmioty prowadzące niepubliczne placówki, także np. ośrodki szkolno-wychowawcze czy placówki socjoterapii" - powiedział Przybylski.

Marszałek podkreślił, że warunki konkursów w ramach RPO dla Dolnego Śląska na lata 2014-20 przygotowano przed decyzją o wprowadzeniu reformy oświaty, dlatego o dofinansowanie mogą się ubiegać również gimnazja.

"Jeśli będzie potrzeba zmian związanych z realizacją projektów z powodu reformy oświaty, to zakładamy, że będzie taka możliwość. Chcemy jak najbardziej pomóc samorządom, które stają teraz przed zadaniem opracowania nowej sieci szkół, odpowiedniego wyposażenia tych placówek" - powiedział Przybylski.

Podkreślił, że zaplanowane w konkursach ponad 65 mln zł można będzie wydawać przede wszystkim na dodatkowe zajęcia dla uczniów, organizowanie warsztatów i laboratoriów, wsparcie stypendialne oraz poradnictwo.

Fundusze są również przeznaczone na kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli, można również ubiegać się o dofinansowanie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt.

 

Z 2,2 mld euro w ramach RPO dla Dolnego Śląska 70 proc. kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja Europejska w grudniu 2014 r. zatwierdziła, że 415,5 mln euro zostanie przeznaczonych na przedsiębiorstwa i innowacje, przede wszystkim na badania, rozwój technologiczny firm i wzmacnianie ich konkurencyjności. Ponad 392 mln euro zaplanowano na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, a ponad 340 mln euro zostanie wydanych na rozwój infrastruktury transportowej.(PAP)