Wydatki mają wynieść 193 mld 66 mln zł, a dochody 185 mld 110 mln zł.  W 2014 roku JST mają osiągnąć nadwyżkę w wysokości 1 mld 580 mln zł, a w 2015 roku nadwyżkę 5 mld 415 mln zł.