Wśród kluczowych inwestycji, jakie mają być zrealizowane w regionie, znalazło się dokończenie budowy drogi ekspresowej S8 z Białegostoku do Warszawy, budowa drogi ekspresowej S61 Via Baltica z obwodnicami Suwałk i Łomży, budowa trasy kolejowej Rail Baltica z Warszawy do Białegostoku i dalej do Kuźnicy na granicy z Białorusią, a także modernizacja linii kolejowej z Bielska Podlaskiego do Hajnówki i do granicy województwa.

"Traktujmy to jako deklarację, akt woli rządu i zaproszenie do dalszych negocjacji, bo kontrakt jest narzędziem, które pozwala renegocjować warunki owej umowy między rządem a samorządem" - poinformował PAP w czwartek marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański.

Marszałek podkreśla, że umieszczone w kontrakcie inwestycje są dla regionu "bardzo istotne". "Jest też kilka innych przedsięwzięć, a także cała gama inwestycji, o których będziemy rozmawiać w kolejnych negocjacjach już w grudniu" - dodaje Dworzański, nie podając na razie szczegółów.

Z komunikatu po przyjęciu kontraktu na posiedzeniu rządu wynika, że inwestycje zapisane w kontrakcie będą finansowane ze środków unijnych z programów operacyjnych na lata 2014-2020, a także z budżetu państwa, budżetu województwa podlaskiego, budżetów samorządów lokalnych czy państwowych funduszy celowych. Zakres i warunki dotyczące dofinansowania zostaną określone w kontrakcie, gdy zostaną uzgodnione z Komisją Europejską.

Wśród najważniejszych celów rozwojowych regionu znalazło się m.in. zbudowanie międzynarodowego korytarza transportowego w standardzie drogi ekspresowej, budowa połączeń kolejowych - międzynarodowych, jak i z innymi regionami, poprawa sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Ważnym elementem ma być również modernizowanie systemów dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, modernizowanie przejść granicznych.

Na podlaskim odcinku drogi S8 Warszawa - Białystok gotowy jest dotychczas 23-km odcinek Białystok-Jeżewo oraz obwodnica Zambrowa i Wiśniewa. Wkrótce mają się rozpocząć prace na odcinku od zambrowskiej obwodnicy do Mężenina. W trakcie są jeszcze dwa przetargi na dwa pozostałe odcinki: od Mężenina do Jeżewa oraz od obwodnicy Zambrowa do granicy z województwem mazowieckim.

Via Baltica jest na etapie przygotowań. GDDKiA w Białymstoku ma decyzje środowiskowe dla całego odcinka od Ostrowi Mazowieckiej (woj. mazowieckie) wraz z obwodnicą Łomży do Szczuczyna (na tym odcinku gotowa jest już obwodnica Stawisk); trwa budowa obwodnicy Szczuczyna.

Kontrakt zawiera również przedsięwzięcia służące rozwojowi sektora nauki i gospodarki (np. dotyczące rozwoju transferu technologii czy poprawy współpracy pomiędzy małymi i średnimi firmami, a uczelniami), z zakresu polityki społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia.(PAP)