"W 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 8 mld 814,5 mln zł. Według wstępnych danych, budżety JST zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 54,5 mln zł, z tego przypadało na: miasta na prawach powiatu minus 653,3 mln zł i województwa minus 55,5 mln zł, natomiast budżety gmin i powiatów zamknęły się nadwyżką w kwocie odpowiednio 493,4 mln zł i 161,0 mln zł" - czytamy w komunikacie MF.

Według wstępnych szacunków samorządy osiągnęły w ubiegłym roku dochody w wysokości 183 mld 200,5 mln zł, czyli 96,8 proc. zaplanowanej kwoty. "W stosunku do analogicznego okresu 2012 r. wykonane dochody ogółem tych jednostek były wyższe o 3,3 proc." - wskazał resort.

Z kolei łączne wydatki JST w 2013 r. wyniosły 183 mld 255 mln zł, co stanowiło 92,5 proc. zaplanowanych wydatków. "W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota zrealizowanych wydatków ogółem była wyższa o 1,8 proc." - napisano w komunikacie. (PAP)