W kategorii "najlepszy sędzia" wyróżniono cały Sąd Najwyższy za wydaną w styczniu uchwałę, w której rozstrzygnięto, że minister sprawiedliwości nie może się wyręczać wiceministrami przy podpisywaniu aktów przeniesień sędziów.

"Pełny skład SN stwierdzając, że uchwała działa tylko na przyszłość, uratował setki tysięcy orzeczeń wydanych przez wadliwie przeniesionych sędziów" - stwierdzono w uzasadnieniu nagrody. "To wyróżnienie jest też trochę smutne, bo pełnemu składowi miał przewodniczyć I prezes SN Stanisław Dąbrowski" - mówił, odbierając nagrodę sędzia Lech Paprzycki, prezes Izby Karnej SN, zastępujący Dąbrowskiego od jego śmierci.

Wyróżnionym prokuratorem okazał się Zbigniew Grześkowiak z Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, który prowadził śledztwo i doprowadził do skazania Katarzyny W. - matki zabitej przez nią półrocznej Magdy z Sosnowca. "W prokuraturze nie ma miejsca dla +ja+, jest tylko +my+. Całe postępowanie było dziełem wielu osób i to nie tylko moja zasługa, ale ktoś to musiał odebrać" - mówił wyróżniony.

Jako najlepszego adwokata kapituła wskazała mec. Mikołaja Pietrzaka, szefa Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Pietrzak w polskim śledztwie ws. domniemanych więzień CIA w naszym kraju jest pełnomocnikiem więźniów Guantanamo twierdzących, że byli przetrzymywani w Polsce. W ich imieniu adwokat występował przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Wiele razy krytykował też ustawę o przymusowym leczeniu niebezpiecznych przestępców, tzw. lex Trynkiewicz, mówiąc, że nawet najpotworniejszych zbrodniarzy nie można karać dwa razy za to samo.

"Wyróżnienie przyjmuję jako skierowane do całej Komisji Praw Człowieka NRA i do wszystkich adwokatów, którzy odważnie bronią praw człowieka" - mówił laureat.

W kategorii radców prawnych redakcja uhonorowała mec. Macieja Bobrowicza - b. prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, którego doceniono za skuteczne zabiegi zmierzające ku temu, że od przyszłego roku radcowie prawni uzyskają prawo bycia obrońcami w sprawach karnych.

Za działalność na rzecz prawa i gospodarki kapituła wyróżniła szefów Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka i Wojciecha Kwaśniaka, docenionych za "rygorystyczną politykę regulacyjną wobec nadzorowanych banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych". "Staramy się, aby wszystkie pieniądze Polaków były bezpieczne" - zapewniał Jakubiak, dziękując za nagrodę.

W tym roku kapituła postanowiła przyznać też nagrodę specjalną - dla Małgorzaty Polak i Szczepana Piotrowskiego - dwojga ławników Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy złożyli zdania odrębne od wyroku uniewinniającego b. wicepremiera PRL Stanisława Kociołka, który został uniewinniony w procesie o masakrę robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Zdaniem kapituły zdania odrębne - w których ławnicy nie zgadzali się z uniewinnieniem oskarżonego - były "doskonale uzasadnione" i "znalazło w nich odbicie społeczne odczucie sprawiedliwości".

Nagrodę 20-lecia otrzymał prof. Andrzej Zoll, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego i rzecznik praw obywatelskich, obecnie kierujący Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego. "Profesora cechuje nie tylko wielka wiedza prawnicza, klasa i erudycja, ale też wierność wartościom" - mówił w laudacji dla Zolla minister sprawiedliwości Marek Biernacki.

"Miałem w życiu wielkie szczęście, że w sile mojego wieku nastał rok 1989 i mogłem służyć Polsce. Wszyscy powinniśmy się cieszyć tym, co osiągnęliśmy w naszym kraju. Nie powinniśmy być wobec siebie zbyt wymagający" - mówił laureat.

W poprzednich latach laureatami Złotych Paragrafów byli m.in. prof. Tadeusz Zieliński, Zofia Romaszewska, prof. Marek Safjan, sędzia Jerzy Stępień, sędzia Stanisław Dąbrowski, prof. Leon Kieres, prof. Roman Hauser, Grażyna Kopińska, Program przeciw korupcji, Transparency International Polska – Julia Pitera, prof. Adam Zieliński, prof. Ewa Łętowska, dr Irena Lipowicz, sędzia Barbara Piwnik. (PAP)