Dokumenty przewozowe

Nie jest prawidłowe utożsamianie pojęcia dokumentu przewozowego z art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, tylko i wyłącznie z listem przewozowym. Takim dokumentem przewozowym, może być każdy dokument otrzymany od przewoźnika (spedytora), z którego jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem dostawy zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Dokumentem tym może być więc zarówno tradycyjny list przewozowy, jak i każdy inny dokument spełniający warunki formalne i potwierdzający dokonanie dostawy towaru do nabywcy.

 


Podatnik dysponując

  • kopiami faktur VAT,
  • dokumentami specyfikacji załadunkowej towarów, tzw. packing list
  • tj. dokumentem przewozowym dla każdej poszczególnej faktury
  • >oraz potwierdzeniem przelewu,
  • korespondencją handlową z nabywcami,

ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, będzie bowiem w posiadaniu dokumentu otrzymanego od przewoźnika (spedytora), z którego jednoznacznie wynikać będzie, że towary będące przedmiotem dostawy zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 września 2011 r., sygn. IPPP1-443-1340/09/11-7/S/PR.

źródło: www.mf.gov.pl