Takie są pierwsze reakcje Stolicy Apostolskiej na trwające w genewskiej siedzibie Komitetu przesłuchanie watykańskiej delegacji, która przedstawia jego ekspertom działania podjęte w ramach walki z pedofilią.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej w Genewie arcybiskup Silvano Tomasi powiedział Radiu Watykańskiemu: "Łatwo krytykować, niekiedy taka krytyka ma realną podstawę. Wszelkie przestępstwo jest złem, ale kiedy ofiarami jego padają dzieci, staje się ono jeszcze cięższe".

"Zarzuty, jakoby Stolica Apostolska utrudniała prace wymiaru sprawiedliwości wydają mi się bezpodstawne" - stwierdził abp Tomasi. Wyraził przekonanie, że stawianie takich przeszkód byłoby "bezprawną ingerencją". "Stolica Apostolska popiera prawo i obowiązek każdego kraju do ścigania wszelkich przestępstw przeciwko nieletnim" - oświadczył watykański dyplomata w związku z naradą. Położył nacisk na to, że papież Franciszek nalega na to, aby była "jawność" w tej sprawie i aby "sprawiedliwości stało się zadość".

Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi odnosząc się do genewskiego spotkania zwrócił uwagę na zaangażowanie papieży i Stolicy Apostolskiej na rzecz obrony dzieci i w walkę z pedofilią. W wydanej nocie poinfomował, że Watykan wyraża pełną gotowość współpracy z Komitetem ds. Praw Dziecka, ale jednocześnie zwrócił uwagę na "ograniczenia" jego kompetencji co do zobowiązań przyjętych przez Stolicę Apostolską. (PAP)