Uznano, że prawne różnicowanie między związkami heteroseksualnymi i homoseksualnymi narusza zakaz dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej.

Od 2010 roku prawo austriackie umożliwia parom homoseksualnym zawieranie tzw. zarejestrowanych związków partnerskich.

Trybunał zajął stanowisko w sprawie skargi dwóch kobiet, którym władze Wiednia odmówiły prawa do zawarcia związku małżeńskiego.

W opublikowanym we wtorek orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że zakaz małżeństw jednopłciowych przestanie obowiązywać z końcem 2018 roku, chyba że rząd zniesie go wcześniej. Zachowana została możliwość zawierania związków partnerskich przez pary homoseksualne; zgodnie z orzeczeniem Trybunału będą z niej mogły korzystać także pary heteroseksualne, o ile ustawodawca nie zdecyduje się na inne rozwiązanie.

Jeszcze przed formalnym zniesieniem zakazu w związki małżeńskie będą mogły wstępować pary jednopłciowe, które zwracały się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego - informuje austriacka agencja APA. (PAP)