W rządowej noweli przewidziano wydłużenie o dwa lata - do końca 2012 r. - czasu przewidzianego na komercjalizację, a następnie prywatyzację lub likwidację państwowych instytucji filmowych.
Dodatkowy czas ma umożliwić - bez ryzyka zbędnych kosztów - przeprowadzenie procesu przekształceń, a także zachować dorobek państwowych instytucji filmowych. Dotychczasowy termin skomercjalizowania lub likwidacji państwowych instytucji filmowych - do końca 2010 r. - okazał się zbyt krótki, głównie ze względu na długotrwałość postępowań regulujących stan prawny nieruchomości będących własnością państwowych instytucji filmowych.
Poprawka Senatu dotyczyła zapisu o przekształcaniu instytucji filmowych w instytucje kultury. Senatorowie zwrócili uwagę, że w ustawie o instytucjach filmowych jest zapis, że instytucja filmowa może rozpocząć działalność dopiero po wpisaniu jej do rejestru instytucji filmowych. Dlatego - ich zdaniem - w celu doprecyzowania nowelizacji w części dotyczącej wykreślenia przez ministra kultury przekształconej instytucji należy wykreślić słowo "państwowych" ze sformułowania "rejestr państwowych instytucji filmowych".
Posłowie odrzucili jednak senacką poprawkę ze względu na - jak tłumaczyli sprawozdawcy poselskich klubów - negatywną opinię sejmowego Biura Legislacyjnego.
Nowelizacja dotyczy 11 instytucji; większość z nich to studia filmowe, takie jak "Tor", "Kadr", "Zebra" czy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Te instytucje czekają na komercjalizację.
Inny plan ma Ministerstwo Kultury wobec dwu wytwórni filmowych, których także dotyczy nowelizacja - Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie i Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Wobec nich wprowadzono zapisy o możliwości przekształcenia z państwowych instytucji filmowych w instytucje kultury.
Wytwórnia we Wrocławiu, po przekształceniu w instytucję kultury, stanie się Centrum Edukacji Filmowej. Zostanie ono stworzone we współpracy z wrocławską ASP i politechniką i ma specjalizować się w nauczaniu najnowszych technologii filmowych. Z kolei warszawska wytwórnia filmowa na Chełmskiej ma zostać przekształcona w Polskie Centrum Kinematografii, gdzie powstanie muzeum polskiej sztuki filmowej oraz Cinemateka - zbiór zdigitalizowanych polskich filmów.
Ustawa trafi teraz do prezydenta.(PAP)