Postępowanie w sprawie niedozwolonego porozumienia na rynku sprzedaży zegarków zostało wszczęte w czerwcu 2013 r. Jak podano, w jego wyniku UOKiK ustalił, że Swatch Group Polska wraz z dystrybutorami ustalają minimalne ceny detaliczne sprzedaży zegarków. Według UOKiK w przypadku sklepów tradycyjnych niedozwolona praktyka trwała co najmniej od 2005 r., a sklepów internetowych od 2009 r.

Jak podał Urząd, w tym czasie Swatch Group Polska monitorował stosowanie cen przez dystrybutorów, represjonując sprzedaż po stawkach niższych niż ustalone nawet wstrzymaniem dostaw. Według Urzędu także sami dystrybutorzy, będący stronami postępowania zwracali się bezpośrednio do Swatch Group Polska o podjęcie interwencji w przypadkach odstępstw od ustaleń cenowych.

Urząd zarzuca także przedsiębiorcom, że byli świadomi, iż ich działania naruszają konkurencję. Jako dowód przedstawiono fragmenty wymienianych między nimi maili, np. w jednym z nich pojawiło się ostrzeżenie: "pomijam fakt co by było, gdyby do pierwotnego listu oraz do wszystkich następnych dotarł UOKiK".

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję UOKiK nałożył na przedsiębiorców kary finansowe w łącznej wysokości ponad 2 mln zł, z czego ponad 1 mln 113 tys. zł na Swatch Group Polska, ponad 800 tys. na Vistula Group, a na trzy mniejsze podmioty po kilkadziesiąt tysięcy zł. Urząd nakazał także zaniechanie tych praktyk. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konkurentów. (PAP)