W ciągu 7 dni ma powstać raport, na podstawie którego szefowa rządu podejmie dalsze decyzje - poinformował we wtorkowym komunikacie CIR.
Więcej: Rząd ratuje spóźnioną ustawę o rajach podatkowych>>>

Jak podkreślono, premier zapoznała się z raportem przygotowanym przez szefa RCL Macieja Berka. "Szef RCL przedstawił w nim wszystkie okoliczności publikacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponował również działania mające na celu wyeliminowanie w przyszłości ryzyka związanego z ewentualnymi opóźnieniami w publikacji ustaw" - zaznaczono w komunikacie.

Berek wystąpił do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego "z prośbą o podjęcie wszelkich działań oceniających prawidłowość postępowania RCL ws. publikacji ustawy". Dodatkowo przekazał do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli materiały zebrane w toku wewnętrznych ustaleń - wynika z komunikatu. (PAP)
Czytaj: NIK zbada sprawę spóźnionej ustawy w ramach trwającej już kontroli>>>