Jak informuje "Rzeczpospolita" na podstawie badań IBnDiPP, w ramach badania "Monitorowanie swobody działalności gospodarczej" prowadzonego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, właściciele i szefowie firm z czterech województw mieli ocenić działania poszczególnych szczebli władz samorządowych.
Najlepszą ocenę otrzymały urzędy gmin, szczególnie te z województwa łódzkiego. Najsłabiej wypadły władze powiatów z województwa pomorskiego. W kwestii działań – według przedsiębiorców – władzom lokalnym najlepiej idzie rejestracja działalności gospodarczej i nastawienie samorządów do biznesu w planach inwestycyjnych.
"Niestety, gorzej jest w praktyce, czyli w tych dziedzinach, które są największą bolączka przedsiębiorców" – podkreśla Mieczysław Bąk, prezes IBnDiPP. Przede wszystkim chodzi o udzielanie pomocy publicznej, przejrzystość zasad zastosowania ulg fiskalnych i dzierżawy nieruchomości czy procedury zamówień publicznych.
Autorzy raportu mają nadzieję, że uda im się także w kolejnych latach monitorować pracę samorządów. Być może świadomość władz lokalnych, iż są pod stałą oceną, przyczyni się do poprawy jakości ich decyzji i regulacji. Na razie jednak efekty nie są budujące – wyniki badań wzbudziły wśród samorządowców nikłe zainteresowanie.(PAP)