Nowelizację ustaw o ustroju sądów wojskowych oraz o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych poparło 255 posłów. Przeciw był jeden, wstrzymało się 129.
Ustawa, która była projektem poselskim, zmierza do przekazania nadzoru w zakresie organizacji i działalności administracyjnej sądów wojskowych bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości. Dotychczas sprawował go departament sądów wojskowych w resorcie sprawiedliwości. Takie rozwiązanie autorzy projektu, posłowie PO, uznali za niespójne z zapisami dotyczącymi sądów powszechnych, które są nadzorowane przez ministra.
Jak mówił w czwartek w trakcie debaty w Sejmie sprawozdawca komisji Grzegorz Karpiński (PO), departament sądów wojskowych jest obecnie jedynym w resorcie sprawiedliwości, który ma ustawowe umocowanie.
Jeśli projekt nowelizacji wejdzie w życie, zostanie też zlikwidowane stanowisko sędziego departamentu, a ci, którzy je dotychczas zajmowali, staną się sędziami wojskowych sądów okręgowych.
Nowelą zajmie się teraz Senat. (PAP)