- W rozpoznawanej sprawie ta kwestionowana uchwała sejmiku prawa nie narusza, dlatego więc sąd skargę oddalił" - uzasadnił sąd. Przywoływał przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej o tym, iż uchwała o likwidacji zoz powinna określać, w jaki sposób i w jakiej formie takie świadczenia będą nadal udzielane pacjentom "bez istotnego ograniczenia dostępności".
Sąd uzasadnił, że kwestionowana uchwała ma opinie lekarzy konsultantów wojewódzkich o tym, że likwidacja oddziałów pediatrycznych w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku i przejęcie tych pacjentów przez sąsiadujący z nim dziecięcy szpital kliniczny w Białymstoku nie pogorszy dostępności pacjentów do tych usług medycznych, zarówno zakresu tych usług, jak i czasu oczekiwania. Sąd zwracał też uwagę, że w rozpoznawanej sprawie nie chodzi o likwidację zoz-u (szpitala), ale o jego przekształcenie.
Pełnomocnik związkowców ze szpitala wojewódzkiego, którzy podobnie jak wojewoda podlaski złożyli skargę do sądu, nie powiedział wprost, czy wyrok WSA będzie zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zapowiedział jednak, że będzie wniosek o uzasadnienie wyroku na piśmie.  Oddziały pediatrii, w tym chirurgii dziecięcej, zostały zlikwidowane z końcem czerwca 2010 roku; małych pacjentów przejął Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku.  Związkowcy ze szpitala wojewódzkiego, którzy sprzeciwiali się likwidacji, zarzucili uchwale sejmiku województwa podlaskiego o likwidacji oddziałów, że np. nie było w niej podanej konkretnej daty likwidacji, zakończenia działalności medycznej oddziałów czy sposobu zagospodarowania majątku.
Podobne argumenty wniósł wojewoda podlaski. Podnosił m.in., że uchwała o likwidacji nie zapewnia pacjentom kontynuacji świadczeń.
Samorząd województwa podlaskiego domagał się oddalenia skarg. Likwidację oddziałów pediatrii argumentował od początku względami finansowymi - tym, że oddział przynosi straty, że trzeba wielu nakładów, by dostosować go chociażby do wymogów sanepidu, a nie ma na to pieniędzy. W zlikwidowanych oddziałach pracowało 18 lekarzy, tylko dwóch z nich zostało przejętych przez dziecięcy szpital uniwersytecki, kilku nie podjęło tam pracy mimo takich propozycji. Wszystkie pielęgniarki z oddziałów mają pracę - część w dziecięcym szpitalu uniwersyteckim, część na innych oddziałach szpitala wojewódzkiego. Oddziały przyjmowały rocznie około 3,7 tys. pacjentów, a przyszpitalna przychodnia 22,6 tys. osób. Na oddziale pediatrii było 50 łóżek, co stanowiło 7 proc. łóżek w całym szpitalu.
 

Likwidacja oddziału pediatrii zabiegowej ma być jednym z elementów planu restrukturyzacji szpitala wojewódzkiego. To jeden z największych szpitali w regionie, a jednocześnie najbardziej zadłużony. Dług sięga 70 mln zł. Pediatria nie była jednak oddziałem przynoszącym największe straty. (PAP)