Rząd przyjmie stanowisko w związku z negocjacjami ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Londyn ma rozpocząć proces negocjacji 29 marca. W ciągu dwóch kolejnych dni Rada Europejska chce przygotować projekt wytycznych w tej sprawie dla 27 państw UE.

Według rzecznika rządu stanowisko, które ma przyjąć we wtorek Rada Ministrów, będzie "polskim wkładem w stanowisko unijne na temat tego, jak cała procedura wyjścia i proces negocjacji powinien przebiegać". Jak podkreślił Bochenek, w dokumencie "wybrzmi" postulat polskiego rządu, by cały proces negocjacji uwzględniał interesy wszystkich państw członkowskich UE.

Jak dodał, Wielka Brytania powinna mieć możliwość ścisłej współpracy z UE "z poszanowaniem" czterech swobód jednolitego rynku: przepływu towarów, usług, osób i kapitału. "Uważamy, że na pewno sytuacja Wielkiej Brytanii nie powinna być bardziej korzystna po wyjściu jej z UE, niż sytuacja państw członkowskich, które do tej Unii będą należały" - mówił rzecznik.

Rząd zajmie także stanowisko wobec projektu ograniczenia handlu w niedzielę. W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski, opracowany przez NSZZ "Solidarność" projekt ws. ograniczenia handlu w niedzielę i zarekomendował skierowanie go do dalszych prac. Komitet nie zarekomendował jednak utrzymania kar, zawartych w projekcie; w opinii nie ma też wskazania liczby niedziel, w których handel ma być ograniczony.

Ministrowie omówią także poprawkę do rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jak mówił podczas poniedziałkowej konferencji Rafał Bochenek, celem tej, przygotowanej w Ministerstwie Finansów poprawki jest wprowadzenie większej transparentności, "jeśli chodzi o współpracę między firmami audytorskimi, a tak zwanymi jednostkami zainteresowania publicznego, czyli emitentami papierów wartościowych, zakładami ubezpieczeń i bankami".

"Zależy nam na tym, aby podmioty, które na co dzień świadczą liczne usługi na rzecz tych jednostek, nie mogły badać sprawozdań tych jednostek, bo w takich sytuacjach może dochodzić do konfliktu interesów" - podkreślał rzecznik rządu, dodając że "ta ustawa jest właśnie odpowiedzią na takie postulaty".

W parlamencie jest już rządowy projekt ustawy o biegłych rewidentach. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk mówił niedawno PAP, że resort nie wyklucza złożenia poprawki, dotyczącej właśnie zakazu łączenia usług audytorskich i doradczych dla jednego podmiotu.

Na razie przewidziane w projekcie zmiany mają wdrożyć przepisy unijne określające nowe zasady wykonywania audytu w spółkach. Przygotowano je w odpowiedzi na wyzwania ujawnione w trakcie kryzysu finansowego. Projekt zakłada też m.in. wprowadzenie rotacji, czyli obowiązkowej zmiany firmy audytorskiej, która wykonuje badanie i przygotowuje opinię dotyczącą sprawozdań w tzw. jednostkach zainteresowania publicznego.

Dokument budzi olbrzymie zainteresowanie firm z rynku audytorskiego i doradczego. Jak mówił Janczyk PAP, podczas prac w podkomisji podniesiony został zarzut, że nasz rynek w tej dziedzinie został zdominowany przez kilka dużych podmiotów, a mniejszym bardzo trudno na niego wejść i się utrzymać.

Przewodniczący podkomisji pracującej nad projektem Artur Soboń (PiS) przyznał z kolei podczas jednego z posiedzeń, że 25 polskich firm doradczych w liście do niego zaproponowało, aby rozdzielić usługi audytorskie od doradczych, bowiem rodzi to ryzyko konfliktu interesów. Proponowanej przez doradców zmianie (właśnie wprowadzanej przez rząd) przeciwni są natomiast biegli rewidenci, którzy argumentują, że całkowity zakaz łączenia usług audytorskich i doradczych nie uderzyłby w firmy z tzw. wielkiej czwórki, tylko w małe i średnie polskie firmy audytorskie, które stanowią 97 proc. rynku.

Podczas poniedziałkowej konferencji Bochenek mówił też o dwóch projektach przygotowanych przez resort rolnictwa, którymi będzie zajmował się rząd.

Jednym z nich jest projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Ma on prowadzić - jak mówił rzecznik rządu - do "uproszczenia procedury wydatkowania środków z europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich".

"Kompetencje do dysponowania tymi środkami będzie miał bezpośrednio minister rolnictwa, a wcześniej były podmioty, które w tym pośredniczyły" - informował Bochenek.

Z kolei projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dotyczy - w relacji rzecznika - dopłat z budżetu państwa do ubezpieczeń upraw rolnych "na poziomie nawet 65 procent". Ponieważ ustawa ta, jak dodał, może stanowić pomoc publiczną, będzie musiała podlegać notyfikacji UE. (PAP)