Aplikacja ogólna trwa rok, a jej ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu referendarza sądowego, asystenta sędziego i asystenta prokuratury. Jej ukończenie uprawnia także do rekrutacji na aplikacje: sędziowską i prokuratorską.

"Aplikacja ogólna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt, że w tym roku na jedno miejsce przypada około ośmiu kandydatów" - powiedział rzecznik prasowy KSSiP Mateusz Martyniuk. Jak dodał w tym roku określony przez ministra sprawiedliwości limit przyjęć wynoszący 220 osób jest wyższy niż w roku minionym - gdy był określony na 150 osób.

Pierwszy etap konkursu - który odbył się w środę w Warszawie - sprawdza wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Polega na udzieleniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje jeden punkt. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu co najmniej 120 punktów oraz zakwalifikowanie się do grupy 440 najlepszych kandydatów. Zgodnie bowiem z ustawą o KSSiP liczba kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu nie może przekroczyć dwukrotności limitu przyjęć na aplikację ogólną.

Dowiedz się więcej z książki
LEX Aplikant
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Drugi etap konkursu - polegający na sporządzeniu pracy pisemnej, sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych - ma odbyć się 23 listopada także w Warszawie. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez ministra sprawiedliwości.

Jak powiedział Martyniuk w tym roku 1779 absolwentów studiów prawniczych zadeklarowało udział w pierwszym etapie konkursu, a ostatecznie przystąpiło do niego 1710 osób.

Dodał, że ze wstępnych wyliczeń wynika, że najwięcej kandydatów - 226 - to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Najbardziej licznie - po 258 osób - reprezentowali byli kandydaci z województw: mazowieckiego i śląskiego. Najmniej kandydatów pochodziło zaś z województw: lubuskiego (42) i opolskiego (40).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma ograniczeń wiekowych w dostępie do aplikacji ogólnej. Najmłodsi kandydaci urodzili się w 1993 r., a najstarszy w 1968 r.

W marcu Sejm uchwalił nowelizację ustaw o sądach i KSSiP, która m.in. wstrzymała o rok przebudowę modelu kształcenia sędziów. Wcześniej bowiem - w sierpniu zeszłego roku - weszły w życie zmiany wprowadzające nowe zasady przeprowadzania aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej oraz likwidujące prowadzoną w KSSiP aplikację ogólną. Zgodnie z tamtą zmianą, pierwszy nabór na nowe aplikacje miał odbyć się w tym roku, a szkolenia aplikantów według nowych zasad rozpocząć się w 2017 r.

Jednak według PiS, które przygotowało marcową nowelizację, zeszłoroczna reforma była "dotknięta głębokimi wadami", a tegoroczne zmiany nie odwracają jej skutków, tylko wstrzymują wejście tych skutków w życie".

Wicedyrektor KSSiP sędzia Rafał Dzyr mówił wówczas PAP, że dotychczasowy model dwuetapowej aplikacji zostanie przedłużony i w tym roku odbędzie się jeszcze nabór na aplikację ogólną, która rozpocznie się w 2017 r.

W związku z tym nadal istnieje dwuetapowy model szkolenia wstępnego, składający się z 12-miesięcznej aplikacji ogólnej oraz następującej po niej 30-miesięcznej aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej.

Marcin Jabłoński (PAP)