W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - ogłoszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 9 lipca 2013 r. - komisja konkursowa wyłoniła jednego kandydata na to stanowisko pana Krzysztofa Kapisa - czytamy na stronie internetowej PAŻP.
Rzecznik resortu transportu Mikołaj Karpiński powiedział w środę, że wniosek o powołanie Kapisa na prezesa PAŻP został wysłany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Krzysztof Kapis z wykształcenia jest prawnikiem. Przez ostatnie trzy lata był dyrektorem departamentu lotnictwa w ministerstwie transportu. W 2006 r. był prezesem Polskich Linii Lotniczych, a wcześniej, w latach 2003-2006, był wiceprezesem ds. ekonomiczno-prawnych, a następnie prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kapis w lipcu tego roku został powołany na stanowisko zastępcy prezesa PAŻP. Powierzono mu wówczas obowiązki prezesa Agencji, do czasu powołania nowego.

Pod koniec kwietnia premier Donald Tusk na wniosek Nowaka odwołał Krzysztofa Banaszka, który był prezesem PAŻP od 2008 r. Jako powód odwołania Banaszka podano "nieprawidłową realizację zadania polegającego na opracowaniu planu rocznego PAŻP na 2012 r.".

W ogłoszonym w połowie maja konkursie nie wyłoniono prezesa, na początku lipca ogłoszono kolejny konkurs. Kandydaci, którzy ubiegali się o stanowisko prezesa, musieli m.in. mieć wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy - w tym co najmniej trzyletni na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym, znać biegle co najmniej język angielski.