Przed sejmową komisją odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, dotyczącego likwidacji Komisji Majątkowej. Według zapisów projektu skierowanych do Sejmu jej likwidacja miała nastąpić z końcem stycznia, zaś nowelizacja wejść w życie od nowego roku. Posłowie uznali jednak, że ze względu na drogę legislacyjną, którą musi przejść projekt, utrzymanie pierwotnych terminów jest niemożliwe.
Poparcia sejmowej komisji nie uzyskały natomiast zgłoszone przez posłów lewicy wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu oraz o powołanie podkomisji, która miałaby się zająć proponowanymi zapisami. Obecnie projekt nowelizacji trafi do drugiego czytania na forum Sejmu.
Projekt nowelizacji przewidujący likwidację Komisji Majątkowej rząd przyjął w końcu listopada. Komisję postanowiono zlikwidować po krytyce m.in. za to, że większość jej decyzji zapadała bez konsultacji z samorządami czy zarządcami nieruchomości. Media donosiły też, że nie weryfikowano wycen gruntów przedstawianych przez rzeczoznawców Kościoła - miały one być zaniżane. (PAP)