Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależną instytucją kontrolującą finanse UE. Powstał w 1975 roku i ma siedzibę w Luksemburgu. Zatrudnia około 900 osób.

Kubik jest urlopowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli. Izba, którą w luksemburskim trybunale kieruje, jest jedną z pięciu w ETO. Zajmuje się ona kontrolą wydatków na ochronę i zarządzanie naturalnymi zasobami w UE (kontrole dotyczą rolnictwa, środowiska naturalnego, rybołówstwa i zdrowia). Członkowie każdej z izb wybierają dziekana na odnawialną dwuletnią kadencję.

Kubik, zanim w 2010 r. przeszedł do ETO, był wiceministrem rozwoju regionalnego. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kształcił się także w zakresie prawa podatkowego UE na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta (1996) i doradcy podatkowego (2003), a także audytora wewnętrznego (2003).(PAP)