Czytaj: Komisja Wenecka: wycofać uchwały Sejmu i stosować się do wyroków TK>>

Członkowie polskiej delegacji, wśród których jest wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, rozpoczęli w czwartek po południu rozmowy wstępne.

"Czwartkowe rozmowy mają charakter wstępny i służą wyjaśnieniu różnych kwestii i znalezieniu odpowiedzi na pytania obu stron" - wyjaśnił przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio.

Spotkania stanowią przygotowanie do piątkowego posiedzenia plenarnego KW, która w kilkudziesięcioosobowym składzie przeprowadzi dyskusje i przyjmie opinię na temat nowelizacji ustawy z grudnia zeszłego roku.

Najpierw projektem opinii zajmują się podkomisje ds. sprawiedliwości społecznej i prawa międzynarodowego. Po pierwszej dyskusji na wspólnym posiedzeniu tych podkomisji w czwartek nie należy oczekiwać żadnych informacji - poinformowano PAP w Radzie Europy.

Przedmiotem dyskusji będzie projekt opinii sporządzony na podstawie komentarzy sześciu sprawozdawców KW z Czech, USA, Austrii, Malty, Belgii i Finlandii po lutowej wizycie jej delegacji w Warszawie.

Czwartkowe spotkanie podkomisji KW poprzedza rozpoczynające się w piątek dwudniowe posiedzenie plenarne organu RE, którego pełna nazwa brzmi Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo. To w trakcie tych obrad ma zostać przyjęta i następnie opublikowana opinia na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Na kilkanaście dni przed obradami projekt opinii, zawierający wiele krytycznych uwag na temat nowelizacji ustawy, został wysłany do polskiego MSZ oraz do członków Komisji Weneckiej i 60 krajów, które oni reprezentują. Członkowie KW otrzymali go po to, by móc się z nim wcześniej zapoznać i przygotować się do posiedzenia. Polski rząd przygotował zaś odpowiedź do projektu opinii.

Komisja Wenecka zbierze się na 106. posiedzeniu plenarnym w piątek rano w średniowiecznym kompleksie architektonicznym Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

Wniosek z Polski o przedstawienie opinii, złożony przez ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, jest jedną z wielu spraw z różnych krajów, które będą rozpatrywane przez gremium, zbierające się co kilka miesięcy. Szefa MSZ nie ma w składzie 9-osobowej delegacji.

Wszystko wskazuje na to, że rozmowy mogą potrwać długo, a ich szczegóły nie zostaną ujawnione; według programu obrad sprawa Polski będzie omawiana w piątek wczesnym popołudniem. Rzecznik Rady Europy w przekazanym PAP komunikacie zastrzegł, że z powodu możliwości dodania poprawek oraz nieznanego dokładnie godzinowego planu dyskusji publikacja opinii Komisji Weneckiej oczekiwana jest w piątek pod wieczór lub w sobotę rano.

Niewykluczone, że projekt opinii zostanie uzupełniony o poprawki. Komentarza polskiej delegacji należy oczekiwać po definitywnym przyjęciu opinii KW.

Rzecznik Rady Europy podał wcześniej, że oczekiwani są - prócz Szymańskiego - wiceszef MSZ Aleksander Stępkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, senator Michał Seweryński, poseł Stanisław Piotrowicz, stały przedstawiciel RP przy Radzie Europy w Strasburgu Janusz Stańczyk, Andrzej Misztal - dyrektor departamentu prawno-traktatowego w MSZ oraz jego przedstawiciel Sławomir Majszyk i profesor Bogusław Banaszak.

Strona polska zabiegała o przełożenie debaty na czerwiec w związku z wyciekiem projektu opinii. Komisja Wenecka wniosek ten oddaliła. Wyrażono przy tym ubolewanie z powodu ujawnienia poufnego dokumentu, co nazwane zostało „niefortunnym zdarzeniem”.

Wśród około 80 uczestników sesji będzie dwoje zasiadających w KW delegatów z Polski: była premier Hanna Suchocka, jako pierwsza wiceprzewodnicząca, oraz wykładowca z Uniwersytetu Gdańskiego Krzysztof Drzewicki.

Posiedzeniu przewodniczyć będzie szef KW profesor Gianni Buquicchio, wcześniej urzędnik organów Rady Europy.

Z Wenecji Sylwia Wysocka (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Polskie prawo konstytucyjne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł