Biuro Kozłowskiej-Rajewicz prowadzi przygotowania do ratyfikacji Konwencji. W środę premier zapowiedział szybką ratyfikację dokumentu.
Pełnomocniczka powiedziała w czwartek, że wniosek ratyfikacyjny jest gotowy, w środę dokumentacja wysłana została do konsultacji międzyresortowych. Jak dodała, dokumenty zawierają m.in. wniosek wraz z tekstem Konwencji po polsku i po angielsku, objaśnienie poszczególnych przepisów, wykaz niezbędnych zmian, proponowane zastrzeżenia. Poinformowała, że na 14 listopada zaplanowana została konferencja wewnątrz rządu, na której zostaną omówione uwagi zgłoszone przez poszczególne ministerstwa.
Jak powiedziała, Polska prawdopodobnie zgłosi zastrzeżenie m.in. do art. 21, który mówi o zakazie osiągania zysku i wykorzystywania części ciała ludzkiego. Podkreśliła, że teraz w określonych sytuacjach polskie prawo przewiduje możliwość płacenia np. za rzadkie grupy krwi i jej zdaniem jest to potrzebne, dlatego dla bezpieczeństwa zdrowotnego tak powinno pozostać.
"Wiele krajów zgłosiło zastrzeżenia do tego artykułu, umożliwiające płacenie za krew czy szpik w pewnych wypadkach. Nie będziemy jedyni" - zapewniła. Dodała, że Konwencja wprowadza pewne zakazy, do których nie mamy przepisów wykonawczych i trzeba będzie to szybko uzupełnić, np. jeśli chodzi o zakaz dyskryminacji ze względu na dziedzictwo genetyczne. Zwróciła uwagę, że w Konwencji jest zapis gwarantujący, że testy prognozujące m.in. choroby genetyczne mogą być przeprowadzone wyłącznie dla celów zdrowotnych albo dla badań naukowych i np. firmy ubezpieczeniowe nie mogą ich wykorzystywać do wyliczania składek. "Kilka luk prawnych wymaga jeszcze uzupełnienia" - dodała pełnomocniczka.
Polska podpisała Konwencję Bioetyczną Rady Europy z 1997 r., ale jej jeszcze nie ratyfikowała. Konwencja stanowi próbę określenia podstawowych praw związanych z nowoczesnymi zabiegami biomedycznymi. Do najważniejszych zasad tam zawartych należy nakaz poszanowania integralności i godności każdej osoby oraz respektowania jej interesu i dobra jako przeważających nad interesem społeczeństwa i nauki.
W dokumencie sformułowano trzy istotne zasady odnoszące się do zakazu dyskryminacji osób ze względu na dziedzictwo genetyczne, zakresu przeprowadzania genetycznych testów prognozujących oraz zakazu przeprowadzania ich w celu wywołania dziedzicznych zmian genetycznych potomstwa. Regulacje te uzupełnia Protokół Dodatkowy do Konwencji, dotyczący zakazu klonowania ludzi.
Konwencja zakazuje praktyk eugenicznych, zwłaszcza selekcji płci, a także badania na embrionach in vitro. Zgodnie z Konwencją, jeżeli prawo zezwala na przeprowadzanie takich badań, powinno zapewnić embrionom odpowiednią ochronę. Konwencja zabrania też tworzenia embrionów ludzkich dla celów naukowych. (PAP)
Więcej na ten temat>>>