Kostelka powiedział, że "szczególnie ważne jest, by informacje zdobywane w ramach krajowego mechanizmu prewencji przekazywane były w sposób przejrzysty" i dodał, że "prawa człowieka są przestrzegane, o ile włączona jest do tego administracja".
Powiedział, że niektóre ze spraw, dotyczących przestrzegania praw człowieka powinny być rozstrzygane przez sądy karne; w innych - potrzebna jest edukacja. "Jeżeli imigranci są przetrzymywani w zamkniętych pomieszczeniach, to jest sprawa dla sądów karnych, i winni powinni zostać ukarani. Natomiast imigranci przebywają nielegalnie powinni zdobyć wiedzę, jak zalegalizować swój pobyt" - powiedział.
Według niego, w ostatnich latach sytuacja praw człowieka w wielu krajach europejskich się poprawiła.
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz powiedziała, że warszawska konferencja przyczyniła się "do wymiany poglądów i doświadczeń wszystkich krajów, które uczestniczyły w tej konferencji. "To nam pokazuje, jak bardzo trzymamy się standardów w kraju, z jednym wyjątkiem. Finansowym" - powiedziała. "To było trochę zawstydzające dla mnie, że musiałam się przyznać, jakie mamy braki finansowe i że nie wypełniamy standardów ilości wizyt z powodu braku środków" - przyznała RPO.
Dodała, że w trakcie konferencji "pozytywnie podkreślono współpracę z organizacjami pozarządowymi; natomiast krytycznie oceniono fakt, że polskie prawo pozwala na zbyt długi okres zatrzymywania cudzoziemców w celu ustalenia ich statusu lub wydalenia.
Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, jeśli skutecznie nie można przeprowadzić postępowania o wydalenie cudzoziemca z terytorium RP, organy Straży Granicznej wnioskują do sądu o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub w areszcie w celu wydalenia. Pobyt cudzoziemca w strzeżonym ośrodku nie może przekroczyć roku.
Jak powiedział prof. Zbigniew Lasocik z UW, konieczna jest wymiana informacji, jakie są uzyskiwane w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji. Podzielił je: na ogólnodostępne, poufne i medyczne, które jego zdaniem powinny być ściśle chronione. "Konieczne jest ustalenie, które informacje mają być dostępne i w jaki sposób" - powiedział.
W Polsce Krajowy Mechanizm Prewencji istnieje od 2008 roku, realizację jego zadań powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich. W jego ramach zespoły składające się z pracowników biura RPO i ekspertów odwiedziły: więzienia, ośrodki wychowawcze, szpitale psychiatryczne, a także ośrodki dla cudzoziemców i inne placówki. (PAP)