Lipowicz została wybrana w czerwcu przez Sejm, za zgodą Senatu. "Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy państwowej i służbowej" - brzmi treść ślubowania RPO.
Lipowicz jest prawnikiem, od 1998 r. profesorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego. W latach 1991-2000 r. była posłanką Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności. W 2000 r. została ambasadorem w Austrii, a od 2004 roku do 2006 roku była przedstawicielem ministra spraw zagranicznych ds. stosunków polsko-niemieckich. Odeszła z MSZ w 2006 r. po wejściu Samoobrony do rządu. Od 2008 r. jest dyrektorem zarządzającym w Fundacji Polsko-Niemieckiej. Jest autorką ponad 50 prac naukowych, wykładała na uniwersytetach w m.in. Kolonii, Atenach, Grazu, Dreźnie.
Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Powoływany jest na 5-letnią kadencję. (PAP)