Za wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek było 85 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Chodzi o składki, które płacą organizacje rolnicze za udział w pracach liczącej się na forum unijnym strukturze związkowej Copa-Cogeca. Copa oraz Cogeca to organizacje reprezentujące interesy unijnych rolników i spółdzielców wobec Komisji Europejskiej i instytucji działających w Unii. Copa zrzesza 60 narodowych związków rolniczych, a Cogeca - 32 organizacje spółdzielcze.

Do Copa-Cogeca należą: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, Solidarność Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Izby Rolnicze.

Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE.

Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było jednak kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze, uwagi miał Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (KZRKiOR) m.in. dlatego, że wydatki tej organizacji musiały być uznane przez Izby.

Ustawa uchwalona w lutym przez Sejm dotyczy tylko 2014 r. Zgodził się na to prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Uznał, że pozwoli to na przygotowanie nowej ustawy dotyczącej finansowania udziału polskich organizacji rolniczych w strukturach unijnych.

Wcześniej na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk przyznawał, że nie przewidziano na ten cel pieniędzy w tegorocznym budżecie, ponieważ nie było stosownej ustawy. Zapewnił jednak, że resort znajdzie środki z rezerwy budżetowej, którą dysponuje minister rolnictwa.

Składki rolnicze muszą być zapłacone do połowy tego roku. W przeciwnym razie polskie organizacje nie będą miały prawa głosu. (PAP)