Nowy wzory dotyczą: wniosku o wydanie/wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu oraz wniosku o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
Zmiana wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2011 r. nr 237, poz. 1417).
Do spraw wszczętych przed wejściem w życie tego rozporządzenia będą stosowane dotychczasowe wzory. (PAP)