Jak mówi rzecznik NIK Paweł Biedziak, dobiega końca procedura uchwalania planu pracy NIK na 2015 r. "Wśród przyszłorocznych priorytetów będą na pewno kontrole przygotowania instytucji państwowych do wykorzystania pieniędzy unijnych z nowej perspektywy budżetowej" - powiedział.
Czytaj: Prezes NIK: nasze kontrole poprawiają państwo>>>

Szczególnie NIK zamierza się przyjrzeć temu, jak środki te wydają publiczne ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, a także jak przebiega realizacja projektów z regionalnych programów operacyjnych.

Kolegium uznało, że w przyszłym roku skontrolowane też będzie, jak instytucje państwowe i samorządowe wywiązują się z obowiązku świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. "Urzędy powinny oferować taki sposób załatwienia spraw przez obywatela. Sprawdzimy jak to działa w praktyce" - powiedział Biedziak.

W dziedzinie obronności NIK zamierza w przyszłym roku zbadać przygotowanie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Gdy chodzi o sferę gospodarki kontrolowany będzie stan oraz zaopatrzenie rezerw strategicznych takich jak gaz, ropa i elektryczność. W dziedzinie finansów państwa NIK zamierza zbadać, czy instytucje kontroli skarbowej skutecznie wychwytują i przeciwdziałają wprowadzaniu do obrotu fikcyjnych faktur.

Kontrolerzy NIK mają też nadal badać stan infrastruktury. "Szczególnie będzie nas interesować, jak administracja drogowa zarządza mostami i wiaduktami oraz jak przebiega proces budowy dróg kolejowych" - ujawnił rzecznik NIK.

W przyszłym roku NIK zbada też realizację całego budżetu państwa na 2014 rok. Ta kontrola jest corocznym, głównym zadaniem Izby. (PAP)