"Zdaniem Senatu (jednej z dwóch izb trybunału - PAP) ważne powody przemawiają za (uznaniem), że decyzje, na których opiera się program skupu obligacji, naruszają zakaz monetarnego finansowania budżetu i wykraczają poza mandat EBC do prowadzenia polityki walutowej, a tym samym ingerują w kompetencje krajów członkowskich" - czytamy w komunikacje opublikowanym we wtorek na stronie internetowej niemieckiego TK.

Trybunał w Karlsruhe składa wniosek o przeprowadzenie przyspieszonego postępowania zgodnie z art. 105 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości UE, gdyż sprawa wymaga szybkiego rozstrzygnięcia - napisali sędziowie Drugiego Senatu TK. Uchwała, o której poinformowano we wtorek, została podjęta 18 lipca.

EBC prowadzi od marca 2015 roku akcję skupu obligacji i innych papierów wartościowych - obecnie w wysokości 60 mld euro miesięcznie - aby ożywić europejską gospodarkę i podnieść zbyt niską inflację.

Autorzy pozwów do TK stoją na stanowisku, że Niemiecki Bundesbank nie może uczestniczyć w tym programie, a Bundestag i rząd w Berlinie powinny podjąć stosowne działania przeciwko kontynuacji skupu papierów dłużnych - wyjaśniono w komunikacie.

Szef EBC Mario Draghi uprawia - zdaniem autorów pozwów - na własną rękę politykę gospodarczą, która jest zastrzeżona dla ministrów finansów państw narodowych.

Agencja DPA pisze, że przekazanie przez TK sprawy do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu świadczy o tym, iż sędziowie traktują zastrzeżenia bardzo poważnie. Pierwszą decyzję ma podjąć Trybunał UE, ponieważ przedmiotem sporu jest prawo unijne. Niemiecki TK wyda orzeczenie na podstawie tego wyroku. Zdaniem DPA, "w skrajnym przypadku" możliwe jest zablokowanie skupu obligacji. Niemiecki Bundesbank jest największym udziałowcem EBC.

Program skupu obligacji ma być realizowany do końca 2017 roku. Suma zakupionych papierów dłużnych ma wynieść docelowo 2,28 biliona euro.

Z Berlina Jacek Lepiarz (PAP)

lep/ akl/ karo/