Timmermans napisał, że "wolność i pluralizm mediów są kluczowe dla pluralistycznego społeczeństwa i dla państwa członkowskiego UE, które respektuje wspólne wartości, na jakich oparta jest Wspólnota". List został wysłany w środę po południu.

Czytaj też>>Sejm uchwalił ustawę medialną...
"Timmermans prosi w nim ministrów Waszczykowskiego i Ziobrę o jak najszybsze przedstawienie Komisji Europejskiej informacji dotyczących projektu ustawy i wykazanie, jak przepisy unijne, mówiące o konieczności promowania pluralizmu w mediach, były uwzględniane w przygotowywaniu tego projektu. Prosi też o przekazanie planowanego harmonogramu przyjęcia projektu" - powiedział rzecznik.
Według niego w swym liście wiceszef Komisji podkreślał, że "wolność i pluralizm mediów są ważne dla funkcjonowania państwa członkowskiego, które opiera się na wartościach UE".
Według rzecznika, Timmermans nawiązał do artykułu 2 unijnego traktatu. Głosi on, że "Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości" oraz że "wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn".
Timmermans w swym liście do polskich ministrów przytaczał też m.in. artykuł 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dotyczący wolności wypowiedzi i informacji oraz artykuł 10 europejskiej konwencji praw człowieka o wolności wyrażania opinii.
Ponadto wspomniał o dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych z 2010 roku, w której określono m.in., że "instrumenty wybrane przez państwa członkowskie powinny przyczyniać się do upowszechniania pluralizmu mediów". "Napisano tam też, że niezależność rozgłośni publicznych powinna być zabezpieczona" - powiedział rzecznik.
Timmermans przytaczał również przepisy dotyczące pomocy państwowej dla publicznych nadawców.

Waszczykowski powiedział w środę wieczorem, że nie dotarł do niego list Timmermansa w sprawie ustawy medialnej i pierwszy raz od nim słyszy od mediów. "Żaden taki list nie dotarł" - powiedział szef MSZ.
 

Dowiedz się więcej z książki
Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł